Palvelumme

Palvelumme ovat yksilöityjä ja tarkoin räätälöityjä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Tykkäämme kuunnella asiakasta ja yhdessä huolellisesti suunnitella miten lähdemme viemään projektia eteenpäin päästäksemme haluttuun lopputulokseen.

YRITYKSILLE

Autamme etsimään ja tunnistamaan uusia vaikuttajia ja kehittämään jo olemassa olevia yhteistyömalleja.

Kasvatamme myös viraalinäkyvyyttänne. Kohdennamme viestit uskottavasti ja tehokkaasti oikeille kohderyhmille.

Maksimoimme tuotteille ja palveluille optimaalisen näkyvyyden. Käytämme parhaita kanavia mitattavien tulosten saavuttamiseksi.

VAIKUTTAJILLE

Autamme sinua ymmärtämään, kehittämään ja kaupallistamaan itseäsi brändinä.

Autamme sinua luomaan omat mediasi, sekä tuottamaan monipuolista sisältöä niin faneille kuin yhteistyökumppaneillesikin.

Luomme sinulle suhteita maailman mielenkiintoisimpien toimijoiden kanssa. Teemme kaupallisia yhteistyösopimuksia.

01. BRÄNDIAKTIVOINNIT

Rakennamme strategisesti tärkeitä kumppanuuksia, nostamme bränditietoisuutta, sitoutamme kuluttajia, toimimme sosiaalisessa mediassa ja hyödynnämme laajaa verkostoamme.


02. BRÄNDILÄHETTILÄÄT

Löydämme sopivimmat vaikuttajat edustamaan yritystänne ja tuotteitanne. Teemme yhteistyötä laajalti eri alojen vaikuttajien kanssa.


03. SPONSOROINNIN KONSULTOINTI

Autamme yrityksiä löytämään heille oikeat sponsoroitavat kohteet ja kehittämään olemassa olevia kumppanuuksia saamalla sponsoroinnista irti maksimaalisen hyödyn.


04. MARKKINOINTISUUNNITELMAT

Suunnittelemme, luomme, tuotamme ja toteutamme kampanjoita suurille kansainvälisille yrityksille ja nouseville start-upeille.


05. SISÄLLÖNTUOTANNOT

Tuottajamme vastaa, että kampanjan toteutus tehdään järkevästi. Osa tuotannoista toteutetaan omin voimin, mutta laajempiin kokonaisuuksiin käytämme laajaa kumppaniverkostoamme.


06. MEDIAJAKELU

Autamme suhteiden rakentamisessa saavuttaaksemme optimaalisen levikin ja menestyksen tuotteille ja palveluille. Levitämme markkinoinnin sanomaa oikealle kohderyhmälle vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla.


07. HENKILÖBRÄNDÄYS

Sparraamme vaikuttajia heidän rakentaessa ja kehittäessä omaa henkilöbrändiään.


08. TAPAHTUMAKUMPPANUUDET

Konseptoimme, myymme ja toteutamme kumppaneidemme kanssa erilaisia hyödyntämis- ja aktivointimalleja massatapahtumissa.