11/9/2018

Vaikuttajien kaupallistaminen

ville leino x hypement

Yleisimmät kaupalliset toiminnot

Luontevin kaupallinen toiminto on hyödyntää vaikuttajan omaa ydinosaamista. Perinteisen ansaitun median lisäksi vaikuttajan sosiaalisen median kanavat mahdollistavat vaikuttajan toimivan mediana, jossa markkinoida omia tuotteitaan. Laulaja voi nostaa esiin levyjään, taiteilija taulujaan ja näyttelijä roolisuorituksiaan. Oman osaamisen opettaminen on myös luontevaa – urheilijalla esimerkiksi yritysten liikuntapäivien vetäminen tai valokuvaajalla valokuvauskurssien järjestäminen.

Yksi kaupallistamisen vaihtoehto on hyödyntää vaikuttajien seuraajakuntaa yhdistäen heidät yrityksiin, jotka haluavat tavoittaa yhtenevää kohderyhmää. Pitää vain miettiä, miten markkinoinnin sanoma halutaan tuoda esiin. Brändilähettiläänä toimiminen on yleistä. Silloin tietyt brändit ovat luonnollisesti esillä esimerkiksi tuotesijoitteluna vaikuttajan sosiaalisen median sisällöissä. Vaikuttaja, alansa ammattilainen voi olla myös mukana tuotekehityksessä, esim. vaate-, väline- ja varustekehityksessä. Joskus se riittää, että on tunnettu kasvo, ja joskus taas joku vaikuttajan oma intohimoprojekti on niin kiinnostava, että yritykset kokevat sen sellaiseksi, jossa haluavat olla mukana.

Out-of-the-box -ajattelulla voidaan luoda jotain täysin uutta, vaikuttajan oman osaamisen ulkopuolelta. Yhtenä esimerkkinä jääkiekkoilija Ville Leino ja hänen suunnittelema brändi, Billebeino, joka on Villen oma intohimoprojekti ja tänä päivänä menestyvä yritys. Entisenä NHL-pelaajana Villen tunnettuudesta on ollut hyötyä, kun hän on tuonut markkinoille uusia tuotteita oman lajinsa ulkopuolelta, täysin pois ydinosaamisestaan. Billebeino on myös moderni esimerkki sosiaalisen median ja laajan vaikuttajaverkoston käytöstä markkinoinnissa. Merkittävyyttä lisää se, että Ville on brändinsä omistaja, suunnittelija ja markkinoija. 

Vaikuttaja jää usein yksin

<span”>Usein vaikuttaja jää näissä asioissa hieman yksin, ja aika ja osaaminenkaan ei välttämättä riitä muuhun kuin oman ammatin harjoittamiseen. Usealla urheilijalla ja artistilla on managerit, jotka hoitavat vaikuttajan varsinaiseen työhön liittyviä asioita, mutta monet muut kaupalliset mahdollisuudet jäävät käyttämättä, vaikka varsinkin Suomessa lisätienestit olisivat tervetullutta. Vaikuttajat usein tunnetaan ja mielletään ainoastaan oman alansa huippuihin, vaikka monella on annettavaa muutenkin; useat ovat esimerkiksi luontevia esiintyjiä, puhujia, kirjoittajia – tarinankertojia.</span”>

Selkeä henkilöbrändi helpottaa kaupallistamista

Vaikuttajan henkilöbrändin ollessa selkeä kaupallistaminen on helpompaa. Yritys tietää mitä saa – seuraajakunta on tiedossa, ulosanti tietyn tyylistä ja sisällöt ovat johdonmukaisia. Vaikuttajan henkilöbrändin synty ja sen kirkastaminen onnistuu joiltakin luontevammin kuin toisilta. Joidenkin persoona vaatii enemmän ponnisteluja näyttääkseen myös ulospäin todellista minäänsä herättääkseen sponsorien eli yhteistyökumppanien kiinnostuksen. Yhteistyökumppanuuden hyödyntäminen on kuitenkin sellaista, että siinä on edelleen paljon kehitettävää. Aiemmassa kirjoituksessamme paneuduimme hyödyntämiseen sponsoroinnin näkökulmasta.

Hypement on yritysten ja vaikuttajien apuna

Hypement on yritysten ja vaikuttajien apuna siinä, miten vaikuttajamarkkinoinnista saa parhaat hyödyt irti kaupallistamisen eri osa-alueissa; on se sitten brändäystä, sisällöntuotantoa tai sopimusneuvotteluja.

Olet mainostaja tai vaikuttaja, niin meihin voi olla aina yhteydessä!