Tietosuojaseloste

Päivitetty 15.11.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaisesti me – Hypement Oy– keräämme, käytämme, suojaamme ja luovutamme asiakkaidemme henkilötietoja. Asiakkailla tarkoitamme henkilöitä, jotka vierailevat käyttävät internet-sivujamme tai muutoin ovat meihin yhteydessä.

1. Keräämämme tiedot

Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli käytät internet-sivujamme tai mobiiliapplikaatioitamme (”verkkopalvelut”), tai muutoin olet yhteydessä meihin. Keräämämme tiedot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: (a) suoraan meille antamasi tiedot; (b) automaattisesti keräämämme tiedot; ja (c) muista lähteistä keräämämme tiedot.

Voimme yhdistää suoraan meille antamiasi tietoja automaattisesti keräämiimme tietoihin sekä muista lähteistä keräämiimme tietoihin.

Keräämme meille antamiasi tietoja

Voit antaa meille seuraavia henkilötietoja:

 • henkilökohtaiset tiedot, joita voimme kerätä rekisteröityessäsi verkkopalveluihin, kirjautuessasi Wi-Fiin, osallistuessasi kilpailuihimme tai ottaessa meihin yhteyttä puhelimitse tai verkkopalvelun kautta, kuten nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, ja muut yhteystiedot;
 • asiointi- ja käyttötiedot, kuten tiedot ostamistasi tuotteista, hinnoista, maksutavoista ja maksutiedoista;
 • tilitiedot, kuten verkkopalveluihimme pääsyä tai tuotteidemme ja palveluidemme ostamista koskeva käyttäjänimi tai salasana (tai muu yksilöimistieto);
 • profiilitiedot, kuten kiinnostuksesi kohteet tai ajankohta, jolloin mieluiten vierailet meillä; sekä
 • muut henkilötiedot, jotka päätät antaa meille.

Keräämme tietoja automaattisesti

Voimme käyttää automaattista teknologiaa kerätäksemme tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi kun käytät verkkopalveluitamme. Automaattinen teknologia voi sisältää evästeitä, paikallisesti jaettuja kohteita ja verkkojäljitteitä.

Voimme kerätä sinusta seuraavia tietoja:

 • IP-osoite;
 • tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä ja selain;
  mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset;
 • laitetunnus (UDID) tai mobiililaitteesi tunnus (MEID);
  laitteen ja komponentin sarjanumero;
 • mainostunniste (esimerkiksi IDFA ja IFA) tai vastaava tunniste;
 • internet-sivusto tai sovellus, jolta siirryit;
 • toiminta muilla verkkosivuilla, sovelluksissa tai sosiaalisessa mediassa;
 • meihin liittyvä toiminta sosiaalisessa mediassa;
 • verkkopalveluidemme käyttöön liittyvä toiminta, kuten internet-sivustollamme vierailemasi sivut; sekä
 • sähköisen asiakaspalautejärjestelmän käytöstä kerätyt tiedot, kuten antamasi reklamaatiot ja palautteet. 

Verkkopalvelumme oleva teknologia voi kerätä tietoa mobiililaitteesi tai tietokoneesi tarkasta sijainnista käyttäen paikannusta ja teknologiaa, kuten GPS, Wi-Fi, Bluetooth, tai läheisyys radiomastoon. Useimmissa mobiililaitteissa ja käyttöjärjestelmissä voit peruuttaa suostumuksesi näiden tietojen käsittelyyn laitteen tai selaimen asetuksista. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten estää meitä keräämästä tarkkaa tietoa sijainnistasi, suosittelemme, että otat yhteyttä mobiililaitteesi tai selaimesi palveluntarjoajaan tai valmistajaan. Jos haluat, että poistamme sinusta keräämämme sijaintitiedot, pyydämme ottamaan yhteyttä alta löytyvään osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Lain nojalla meidän voi olla tarpeen säilyttää jotakin tietoa.

Keräämme tietoja muista lähteistä

Voimme kerätä tietojasi muista yrityksistä ja organisaatioista, mukaan lukien rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä. Voimme myös kerätä julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Voimme esimerkiksi kerätä tietoa sinusta kun olet yhteydessä meihin sosiaalisen median välityksellä.

2. Miten käytämme keräämiämme tietoja

Voimme käyttää tietoja:

 • vastataksemme pyyntöihisi ja tilauksiisi sekä käsitelläksemme tuotteitamme ja palveluitamme koskevat maksut;
 • kertoaksemme sinulle tuotteistamme ja palveluistamme, kilpailuistamme, tarjouksistamme, kampanjoistamme tai erityistapahtumista, jotka voivat kiinnostaa sinua (jos annat meille luvan siihen);
 • kertoaksemme sinulle yhteistyökumppaneidemme tuotteista ja palveluista (jos annat meille luvan siihen);
 • yhteydenpitoon liittyen tilauksiin, ostoihin, tileihin, pyyntöihin, kysymyksiin ja kommentteihin;
 • personalisoidaksemme kokemuksesi verkkopalveluissamme;
  liiketoimintamme hoitamiseksi, mukaan lukien uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, asiakastutkimusten toteuttaminen, sekä myynti, markkinointi ja mainonta ja niiden tehokkuuden arvioiminen;
 • tuotteidemme, tarjoustemme, verkkopalveluidemme ja muun teknologiamme ylläpitämiseksi, hallitsemiseksi ja kehittämiseksi;
 • petoksilta ja muilta rikoksilta, vaatimuksilta ja vastuilta suojautumiseksi ja niiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi; sekä
 • sovellettavan lain noudattamiseksi.

Voimme käyttää henkilötietojasi muillakin tavoilla, joista kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai silloin, kun pyydämme suostumustasi tietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen. Tietoja voidaan käsitellä myös suostumuksesi perusteella.

3. Miten jaamme keräämiämme tietoja

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu.

Voimme siirtää henkilötietojasi toimittajille, jotka tarjoavat meille palveluita, kuten tilausten täyttämistä, tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, kampanja-, kilpailu- ja arvontapalveluita, mielipide- ja markkinatutkimuspalveluita, ja Hypementin asiakaskokemuksen personalisointia koskevia palveluita. Emme salli tällaisten palveluntarjoajien käyttävän tietoja tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme.

Voimme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä päättää myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain. Voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Voimme aika ajoin luovuttaa sellaista tietoa, josta sinua ei ole suoraan tunnistettavissa. Voimme esimerkiksi luovuttaa anonymisoituja, koottuja tilastotietoja verkkopalveluidemme käytöstä. Voimme myös yhdistää sinua koskevia tietoja muiden asiakkaidemme tietoihin siten, ettei yksittäinen asiakas ole tunnistettavissa.

Meillä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta; verkkopalveluidemme olevan teknologian suojaamiseksi; oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi; organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi; tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

4. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää alta löytyvään osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen, ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti. Voit myös yleisesti tarkistaa viestintää koskevat asetukset sekä ohjeet asetusten muuttamisesta käyttämäsi verkkopalvelun profiiliosiosta. Sinulla voi myös olla mahdollisuus muuttaa viestintäasetuksia käyttämäsi laitteen asetuksista. Voit myös kieltäytyä viestinnästä ottamalla meihin yhteyttä alta löytyvään osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Jos kiellät meitä lähettämästä sinulle markkinointiviestintää, voimme silti lähettää sinulle tietoa koskien asiointejasi meillä, meillä olevia tilejäsi, taikka kilpailuja tai arvontoja, joihin olet osallistunut. Yhdestä viestintämuodosta kieltäytyminen ei vielä tarkoita, että olet kieltäytynyt kaikista viestintämuodoista. Jos olet esimerkiksi kieltäytynyt markkinointisähköposteista, voit vielä saada markkinointitekstiviestejä, jos olet antanut meille luvan niiden lähettämiseen. 

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille tahoille heidän omaan suoramarkkinointitarkoitukseensa, ellet anna tähän suostumustasi. Kun ilmoitamme sinulle tällaisesta ja annat suostumuksesi, luovutamme henkilötietojasi sen mukaisesti, miten meitä ohjeistat.

Sinä hallitset kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille verkkopalveluidemme kautta. Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä alta löytyvään osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle.

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Hypement varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

5. Tietoturva

Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, mobiiliapplikaatio, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen.

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta ja Hypementin tietojen säilyttämistä koskevien ohjeiden mukaan, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

7. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä olevasta päiväyksestä lukien. Saatamme muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Mikäli muutamme selostetta, julkaisemme täällä muokatun version ja muutamme selosteen yllä ilmoitetun päiväyksen. Sinun tulisi tarkistaa täältä säännöllisesti tietosuojaselosteen uusin versio.

8. Miten ottaa meihin yhteyttä

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, saat meidät kiinni seuraavasti:

Hypement Oy

Pursimiehenkatu 29-31 4. krs, 00150 Helsinki

Puhelin: +358 40 865 6972

family@hypement.com

Hypementin Internet-tietosuojakäytäntö

Kiitos vierailustasi Hypement.com-sivustolle. Hypement pyrkii kaikin tavoin kunnioittamaan asiakkaidensa luottamusta brändiinsä ja suhtautuu samoin myös asiakkaidensa tietosuojasta huolehtimiseen. Olemme sitoutuneet suojelemaan ja varjelemaan asiakkaiden ja erityisesti lasten tietosuojaa internetissä.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Hypement Oy (y-tunnus: 2786267-1)

Pursimiehenkatu 29-31 4. krs, 00150 Helsinki

Puhelin: +358 40 865 6972

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jani Isaksson 
Hypement Oy 
Puh. +358 40 865 6972
Sähköposti: jani@digitaladminn2-fi

3. Rekisterin nimi

Hypement Oyn:n (jäljempänä ”Hypement”) asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen (mm. sähköinen asiakasviestintä), kehittämiseen, hallinnointiin ja analysointiin. Henkilötietoja käsitellään myös markkinointiin ja etämyyntiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sähköisesti toteutettava markkinointi. Rekisteröidylle tarjottavia etuja ja tarjouksia tai muuta markkinointia ja viestintää voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaksi erilaisten tietosisältöjen (mm. tieto palveluiden hyödyntämisestä ja ilmoitetut kiinnostuksenkohteet) perusteella sekä niitä analysoimalla luotujen profiilien perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkuus tai muu asiakkuuteen verrattavissa oleva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity käyttää rekisterinpitäjän sähköisiä palveluita. Hypement käsittelee henkilötietoja tässä rekisterissä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden taikka rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • kieli
 • syntymäaika
 • sukupuoli

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät rekisteröidyn antamat tiedot, kuten

 • asiakkuuden tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen alkamis- ja päättymistiedot
 • Hypementin sähköisiä palveluita koskevat rekisteröitymistiedot, kuten salasana tai muu tunnistamista koskeva tieto ja sosiaalisen median palvelujen tunnuksien välityksellä annetut tiedot, sekä asiointi- ja käyttötiedot, mukaan lukien paikkatiedot
 • rekisteröidyn ostotiedot
 • rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostuksen kohteet, mieliruuat ja allergiat
 • rekisteröidyn alaikäiset lapset sekä heidän syntymäaikansa
 • markkinointikampanjoiden yhteydessä saadut ja annetut, kuten osallistumista koskeva tieto ja rekisteröidyn kampanjan yhteydessä tuottama sisältö
 • rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien rekisteröidyn Hypementiin liittyvä toiminta sosiaaliseen median palveluissa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Lisäksi rekisterissä käsitellään edellä yksilöityjen tietojen muutostietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita tai antaessa itsestään tietoja esim. sosiaalisen median välityksellä. Henkilötietoja (kuten paikkatietoja) voidaan kerätä myös rekisteröidyn päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi henkilötietoja voidaan lain sallimin tavoin kerätä myös kolmansilta osapuolilta, kuten sosiaalisen median palveluiden tarjoajilta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin sekä samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille tahoille.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin asiallisen yhteyden päättyessä, ellei rekisteröity ole kieltänyt kyseistä tietojen siirtoa.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä Hypementin ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.