Crowmoor – It’s Spritz O’Clock!

Crowmoorin tavoitteena oli lisätä Wine Spritzien sekä Vodka Spritzien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kohderyhmän kiinnostusta Crowmoorin Spritzejä kohtaan. Loimme vaikuttajakampanjan, jonka tavoitteena oli saavuttaa nämä kampanjalle asetetut tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti. Vaikuttajakokonaisuus piti sisällään kaupalliset yhteistyöt kolmen eri vaikuttajan kanssa, PR-lähetyksen sekä PR-tapahtuman.

Vaikuttajakokonaisuus, vaikuttajakampanja, PR-lähetys, vaikuttajamarkkinointi, Hypement

PR-lähetys

Maryam Razavi / @maryam.razavi

Vaikuttajakokonaisuus, vaikuttajakampanja, PR-tapahtuma, vaikuttajamarkkinointi, Hypement

PR-tapahtuma

Anni Maaninka / @annimaaninka

Lähtötilanne

Crowmoorin Spritz-juomille haluttiin lisää näkyvyyttä somessa, vaikka Crowmoor brändinä onkin paljon näkyvissä esimerkiksi festareilla ja osittain myös maksetussa mainonnassa. Lisäksi Wine Spritzit ovat jokseenkin jääneet Vodka Spritzien varjoon, jonka vuoksi Wine Spritzien näkyvyyttä halutaan kasvattaa vaikuttajien avulla. Haasteena on myös ollut se, että Spritzit mielletään usein feminiinisiksi juomiksi. Luomalla monikanavaisen yhteistyön vaikuttajien kanssa halusimme rikkoa tätä kuluttajien käsitystä sekä kasvattaa Spritz-juomien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kohderyhmän kiinnostusta Spritz-juomia kohtaan.

Vaikuttajakampanjan tavoitteena oli tavoittaa uusia kuluttajia ja lisätä tuotteiden kiinnostavuutta sekä myyntiä. Tavoitteena oli myös tavoittaa sellaisia kohderyhmiä, jotka olivat jääneet aiemman mainonnan ulkopuolelle. Kampanjan tarkoituksena oli osoittaa, että Crowmoorin Spritz-juomat sopivat kaikille ja Spritzeista löytyy jokaisen täysi-ikäisen makuun jotakin.

Toimenpiteet

Loimme vaikuttajakokonaisuuden It’s Spritz O’Clock -teeman ympärille. Vaikuttajakokonaisuus toteutettiin heinä-elokuun 2023 aikana ja se piti sisällään kaupallisen yhteistyön kolmen eri vaikuttajan kanssa, PR-lähetyksen sekä PR-tapahtuman. Vaikuttajayhteistyön keskiössä olivat Crowmoorin Vodka – ja Wine Spritz -tuotteet. 

Vaikuttajakokonaisuuden ensimmäinen vaihe oli kaupalliset yhteistyöt. Valitsimme yhteistyöhön kolme profiililtaan toisistaan eroavaa vaikuttajaa, jotta tavoitamme mahdollisimman laajasti erityyppistä seuraajakuntaa. Kaupalliseen yhteistyöhön mukaan valitut vaikuttajat olivat Enni Koistinen, Ilona Ylikorpi ja Johannes Poikkimäki. Kaupallisissa yhteistöissä oli erityisen tärkeää, että vaikuttajien tuottamat sisällöt herättävät kuluttajissa kiinnostusta ja luovat brändille näkyvyyttä ja sitoutuneisuutta. Tämän saavutimme varmistamalla, että vaikuttajien julkaisemat sisällöt sosiaalisessa mediassa olivat riittävän huomiota herättäviä, persoonallisia sekä kiinnostavia. Annoimme vaikuttajille vapauden luoda sisältöä omalla tyylillään ja näkökulmallaan.

Kaupallisten yhteistöiden lisäksi suunnittelimme, toteutimme ja lähetimme Crowmoor Spritz -teemaiset PR-lähetykset. Toimitimme PR-lähetykset 11 eri vaikuttajalle ja lähetys toimi myös kutsuna PR-tapahtumaan. Kutsun lisäksi lähetys piti sisällään Crowmoorin Spritz-juomia, brändiväreihin sopivia herkkuja sekä ison kukkakimpun. PR-lähetyksen tavoitteena oli saavuttaa Spritz-juomille näkyvyyttä vaikuttajien sosiaalisen median kanavissa. Tämä tavoite täytyi ottaa huomioon lähetystä suunnitellessa, jotta pystyimme toteuttamaan sellaisen PR-lähetyksen, joka houkuttelee vastaanottajaa julkaisemaan siitä sisältöä sosiaaliseen mediaan.

Suunnittelimme ja toteutimme Crowmoorille myös PR-tapahtuman, joka järjestettiin upean keramiikkastudion tiloissa keskellä kauneinta Helsingin Kallion kaupunginosaa. PR-tapahtumaan kutsuttiin monipuolisesti erityylisiä ja eri kohderyhmiä tavoittavia vaikuttajia. Tapahtumassa nautittiin ja tutustuttiin herkullisiin Spritz-juomiin, tehtiin keramiikkakurssilla lasinalusia sekä maalattiin omat Spritz-lasit. PR-tapahtuma suunniteltiin rennoksi ja viihtyisäksi, missä oli myös mukavaa tekemistä. Lasialustojen teon sekä Spritz-lasien maalauksen tarkoitus oli houkutella vaikuttajia julkaisemaan sisältöä tapahtumasta sosiaaliseen mediaan. Tapahtumaan kutsuttiin vaikuttajat yhdessä heidän aveciensa kanssa. Vaikuttajat ja avecit tuottivat tapahtumasta yhteensä yli 60 julkaisua Instagramiin, jotka tavoittivat huimat 650 000 henkilöä.

Palvelut: Suunnittelu, Vaikuttajakartoitus, Kaupallinen yhteistyö, PR-lähetys ja PR-tapahtuma

Vaikuttajakokonaisuus, vaikuttajakampanja, PR-lähetys, vaikuttajamarkkinointi, Hypement, Crowmoor, Spritz

Roosa-Maria Sipinen

@roosamariasi

Vaikuttajakokonaisuus, vaikuttajakampanja, PR-lähetys, vaikuttajamarkkinointi, Hypement, Crowmoor

Elisa Malik

@elisamalik.png

Vaikuttajat

Tarkkaan tehdyn vaikuttajakartoituksen pohjalta valitsimme kampanjaan vaikuttajia, joiden avulla saavutamme kampanjan tavoitteet. Valitsimme kampanjan kaupallisiin yhteistöihin mukaan kolme vaikuttajaa; Enni Koistisen, Ilona Ylikorven sekä Johannes Poikkimäen. Näimme, että näiden kolmen vaikuttajan avulla voimme tavoittaa mahdollisimman tehokkaasti ja laajasti kampanjan kohderyhmää. Vaikuttajakartoituksessa tärkeiksi valintakriteereiksi nostettiin erityisesti vaikuttajan kyky edustaa brändiä, hyvä tavoittavuus ja sitoutunut seuraajakunta. Kaupallisiin yhteistöihin mukaan valitut vaikuttajat myös tuottivat laadukasta sisältöä sosiaaliseen mediaan ja heidän brand matchinsa Crowmoorin kanssa koettiin erinomaisiksi. 

PR-lähetyksen, ja näin ollen myös kutsun PR-tapahtumaan, vastaanottivat 11 vaikuttajaa. Myös PR-lähetyksen vastaanottajat valittiin vaikuttajakartoituksen kautta. Kuten kaupallisten yhteistöiden vaikuttajakartoituksessa, myös tässä varmistimme vaikuttajien brand matchin Crowmoorin kanssa sekä tarkastelimme huolellisesti heidän seuraajakuntaansa.

Kaupallinen yhteistyö, vaikuttajamarkkinointi, Enni Koistinen, Crowmoor

Enni Koistinen

@ennikoistisesi

Vaikuttajamarkkinointi, Ilona Ylikorpi, Crowmoor, Hypement, kaupallinen yhteistyö

Ilona Ylikorpi

@ilonaylikorpi

Kaupallinen yhteistyö, Johannes Poikkimäki, Hypement, Crowmoor, vaikuttajamarkkinointi

Johannes Poikkimäki

@johannesyrjo

Tulokset

PR-lähetysten vastaanottajien kautta tavoitimme entistä laajemmin kampanjan kohderyhmää, kasvatimme Spritz-juomien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja herätimme enemmän kiinnostusta sekä kokeilunhalua Crowmoorin Spritz-juomia kohtaan, murtaen mielikuvaa siitä, että Spritzit ovat feminiinisiä juomia.

Kampanjaan osallistui yhteensä 18 vaikuttajaa, joista 17 julkaisi sisältöä sosiaaliseen mediaan. Kampanjan myötä Spritzien näkyvyys sosiaalisessa mediassa kasvoi, kun kampanjasta julkaistiin peräti 91 sisältöä Instagramiin, jotka tavoittivat reippaasti yli miljoona henkilöä.

18

Vaikuttajaa

91

Sisältöä

1 099 800

Tavoittavuus

Toteutamme ilolla myös sinulle monipuolisen vaikuttajakampanjan, ota yhteyttä!

Lisää töitä