7/2/2022

Miten löytää oikeat vaikuttajat 1/2

Jos ei tunneta vaikuttajia eikä heidän seuraajiaan, niin helposti sorrutaan siihen, että valitaan vaikuttaja, joka on itse oikeaa kohderyhmää tietämättä sen tarkemmin osuuko hänen seuraajansa millään tavalla oikeaan kohderyhmään.

Hypement kuvitus

Vaikuttajakartoitus alkaa aina kohderyhmän päättämisestä tai tarkastelusta. Tämä on yksi tärkeimmistä kriteereistä vaikuttajaa valittaessa. Kaikki vaikuttajat eivät ole kaikissa kanavissa eivätkä kaksi eri vaikuttajaa samassa kanavassa tavoita kaikkia samoja henkilöitä.  

Vaikuttajia valittaessa “perinteisiin” vaikuttajamarkkinoinnin aktivointeihin, vaikuttajien kanavissa toteutettaviin kaupallisiin yhteistöihin, voi seurata laatimaamme viiden kohdan listaa. Näin varmistetaan, että kaikki asiat tulee huomioiduksi vaikuttajan imagosta sisältöjen kustannustehokkuuteen ja yrityksen tavoitteista seuraajien demografioihin – mitään jättämättä huomioimatta. 

  1. Kohderyhmä – keihin halutaan vaikuttaa 

Rajataan yrityksen – ja samalla vaikuttajien seuraajien kohderyhmää iän, sukupuolen, maantieteellisen sijainnin ja kiinnostusten kohteiden mukaan.

  1. Tavoitteet – mitä kampanjalla halutaan saavuttaa

On kyseessä sitten tunnettuuden tai kiinnostuksen lisääminen, brändimielikuvan muutos, ns. brand preference tai myynnin kasvattaminen, niin kaikkiin näihin on olemassa eri mittarit, kriteerit ja perustelut vaikuttajien valinnalle.

  1. Kanavat – missä kampanja tai yhteistyö halutaan toteuttaa

Tähän merkittävimpänä tekijänä vaikuttaa, että missä kanavassa haluttu kohderyhmä on ja kuluttaa sisältöjä.

  1. Long List – laaditaan lista potentiaalisista vaikuttajista 

Kohderyhmään, kanaviin ja tavoitteisiin pohjautuen lähdetään rakentamaan listaa sopivista vaikuttajista. Ilman asiantuntemusta, kokemusta ja arvokkaita työkaluja se on hyvin haastavaa ja aikaa vievää.

  1. Lopullinen valinta – valitaan brändille sopivat vaikuttajat 

Long list käydään hyvin kriittisesti ja tarkasti läpi, jotta lopussa jäljelle jäisi vain yritykselle parhaat mahdolliset vaikuttajat. Mikäli vaikuttajamarkkinoinnin toimisto tai muu – asiantuntija on laatinut long listin, niin se tulee käydä läpi perusteluineen yhdessä asiakkaan kanssa. Näin lopullisiin valintoihin saadaan myös erittäin arvokas brändiä edustavan asiakkaan näkemys, jota ei ulkopuolisella asiantuntijalla välttämättä ole. Lue täältä miten saat supistettua long listiä!