Miten valita oikea vaikuttaja?

Jaa tämä

Vaikuttajan valinta

Kuluttajat haluavat usein samaistua tunnettuihin vaikuttajiin, jotka ovat sosiaalisen median myötä tulleet lähemmäksi yleisöään. Näin moni julkisuuden henkilö on onnistunut luomaan luottamuksellisen suhteen seuraajiensa kanssa, minkä vuoksi he kykenevät markkinoimaan tuotteita tietylle kohdeyleisölle monin kerroin tehokkaammin kuin mitä perinteisen mainonnan keinoin on saavutettavissa.

Oleellista yrityksille on hyödyntää vaikuttajia, joiden avulla on mahdollista päästää lähemmäs markkinoinnin tavoitteita. Yrityksen tulisi tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa, joiden imago ja sisältö vastaavat heidän tarpeitaan, ja joiden seuraajat ovat kohderyhmää, jolle yritys haluaa levittää heidän omaa markkinoinnin sanomaa. Tämä tarkoittaa, että yrityksellä tulisi olla hyvä tuntemus vaikuttajista, heidän valitessaan oikeaa vaikuttajaa edustamaan yrityksen tuotteita ja palveluita.

Tähän Hypement on erikoistunut. Olemme yritysten apuna sopivinta vaikuttajaa valittaessa. On mietittävä kuka ja minkälainen vaikuttaja loisi parhaan mahdollisen suhteen yrityksen kohderyhmän kanssa ja näin toisi kuluttajat lähemmäksi yrityksen tuotteita ja palveluita. Vaikuttajaa valittaessa brändin tulee kiinnittää huomiota, kuinka toistuvaa vaikuttajan julkaiseminen on, kuinka laadukasta ja aitoa hänen tuottamansa sisältö on, kuinka paljon ihmisiä vaikuttajan jaot tavoittavat ja kuinka aktiivisia hänen seuraajansa ovat. Vielä määrää ja vaikuttajan suosiota tärkeämpää on seuraajien sitoutuneisuus ja vuorovaikutus, joiden seurauksena vaikuttajaa voidaan pitää uskottavana.

Arvot ja aitous

Vaikuttaja on usein myös itse osa yrityksen kohdeyleisöä ja seuraajakuntaa, joka tarkoittanee, että hänen ja yrityksen arvot myös jollain tasolla kohtaavat, ja mahdollistaa hyvän pohjan aidolle ja uskottavalle yhteistyölle.

Nykypäivän kuluttajat ovat skeptisiä, älykkäitä ja tietoisia sekä uteliaita ottamaan asioista selvää, jonka vuoksi sisällön tulisi olla aitoa. Liian pitkälle suunniteltu sosiaalisen median kampanja saattaa helposti johtaa päälle liimattuun sisältöön, jolloin siitä tulee mainos – ja vielä huono sellainen. Näin vaikuttajamarkkinoinnin teho ei tule niin hyvin esille. Mikäli päivitykset vaikuttavat liikaa mainonnalta, asiakkaat menettävät usein kiinnostuksensa.

Yrityksen ja vaikuttajan arvojen kohdatessa, yrityksen tulisi luottaa huolella valitsemaansa vaikuttajaan, jotta yhteistyö olisi luonnollista ja aitoa. Sitä myötä myös uskottavaa. Hyvä vaikuttaja on parhaimmillaan loistava sisällöntuottaja, jolle tulee antaa omia vapauksia hänen tekemiseensä. Yrityksen työskennellessä vaikuttajan kanssa, on erittäin tärkeä muistaa, kuinka hyvin vaikuttaja itse tuntee yleisönsä ja tietää mikä heihin vetoaa. Ilman vaikuttajan omaa osaamista ja ymmärrystä, hänen seuraajamääränsä eivät olisi ikinä kasvaneet niihin määriin missä ne ovat. Vaikuttajat ovat saavuttaneet seuraajakuntansa tuomalla esiin persoonaansa, omia arvoja, palasia arjesta: pettymyksiä ja ilon hetkiä.

Tässä piileekin hyvän vaikuttajamarkkinoinnin hienous. Parhaimmillaan huolella valittu vaikuttaja tuo nerokkaasti esiin tarinoita, joista aidosti ilmenee hänen ja yrityksen yhtenäiset arvot, ilmapiiri ja tunne, joihin seuraajien, sekä yhteistyötä tekevien yrityksien on helppo samaistua. Ketkä tämän kaiken oivaltavat, tavoittavat parhaan mahdollisen hyödyn, mitä vaikuttajamarkkinoinnilla on saavutettavissa. Se on tehokasta ja uskottavaa.

Lisää luettavaa

Sponsorointi

Sponsorointia ei Suomessa osata hyödyntää täyteen potentiaaliinsa. Yhä kasvavissa määrin se onneksi määritellään jo osaksi yrityksen markkinointistrategiaa, mutta monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin hyödynnetyt yhteistyösopimukset mahdollistaisivat paljon merkittävämpiäkin tuloksia.

Lue lisää

Miten valita oikea vaikuttaja?

Oikean vaikuttajan valinta on äärimmäisen tärkeää ja korostuu koko ajan entisestään, sillä meneillään on vaikuttajien hyödyntämisen räjähdysmäinen kasvu. Parhaimmillaan vaikuttajat pystyvät tiedoillaan, taidoillaan ja saavuttamallaan asemallaan vaikuttamaan suoraan muiden ihmisten ostopäätöksiin. Nykypäivänä tuloksellinen vaikuttajayhteistyö vaatii laatua. Enää ei riitä, että kuka tahansa vaikuttaja vain suosittelee omissa sosiaalisen median kanavissaan mitä tahansa tuotetta.

Lue lisää

Brändäys

Brändäys tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan asiakkaille toivotunlainen mielikuva. Se on prosessi, jolla annetaan merkitys ja tarkoitus yritykselle, tuotteelle tai palvelulle.

Lue lisää

Tarjouspyyntö

Soita meille +358 50 322 3995
tai jätä tarjouspyyntö alla olevalla lomakkeella!