26/4/2018

Mikrovaikuttaja

Mikrovaikuttaja, usein sosiaalisesta mediasta ihmisten tietoisuuteen ponnahtanut bloggaaja tai Instagram-tähti näyttää johdattavan ja innostavan seuraajiaan ostoaikeisiin selvästi perinteisiä julkisuuden henkilöitä enemmän. Yritysten ei kannata vähätellä mikrovaikuttajan voimaa valitessaan sopivaa vaikuttajaa ja yhteistyökumppania markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan.

Mikä on mikrovaikuttaja ja miksi hyödyntää mikrovaikuttajia?

Tunnetko sinä henkilökohtaisesti kaikki seuraamasi henkilöt Instagramissa? Entä saavatko he kuitenkin sinut eläytymään, samaistumaan, janoamaan vinkkejä ja inspiraatiota tekemisiisi, ostoksiisi ja elämyksiisi? Toisin kuin ensimmäiseen, toiseen kysymykseen suurin osa vastannee kyllä. Juuri tämä on mikrovaikuttajan makrovaltaa!

Henkilö, jonka seuraajamäärä sosiaalisessa mediassa on 1000 ja 10 000 välillä voi olla mikrovaikuttaja. Tutkimusten mukaan heidän seuraajansa luottavat vaikuttajien sanomaan lähes yhtä paljon kuin ystäviensä mielipiteisiin. Joskus jopa enemmän! Vaikka henkilökohtainen yhteys puuttuisi, luo taitava sosiaalisen median käyttäjä seuraajilleen alustan, jossa keskustelu, kokemusten molemminpuolinen jakaminen, tykkäykset ja emojien tunneskaalat luovat seuraajien ja vaikuttajan välisen yhteyden.

Vaikka isot brändit usein käyttävät kaikkien tuntemia vaikuttajia edustajinaan, se ei aina ole tehokkain keino saavuttaa ja vaikuttaa suurta yleisöä.

Vähäisemmän seuraajamäärän omaavan mikrovaikuttajien hyödyntäminen brändin tunnettuuden ja myynnin lisäämiseksi voi olla tuottavampaa kuin koko valtakunnan tunteman kasvon linkittäminen mainoksiin. Luottamus ja läheiset suhteet kohdeyleisön kanssa ovat kriittisiä tekijöitä ja ne vaikuttavat merkittävästi kuluttajan ostopäätökseen.

Mikrovaikuttajalla on sitoutunut yleisö – aito vuoropuhelu takaa vaikuttavuuden

Suurempien vaikuttajien kymmenet – tai sadat tuhannet seuraajat, eivät yksioikoisesti takaa kampanjan tehokkuutta ja menestymistä. Yrityksen on pohdittava, minkä kohdeyleisön he haluavat tavoittaa ja miten. Isomman vaikuttajan on usein vaikeampi sitouttaa kaikkia seuraajiaan suuren ja kirjavan seuraajamäärän vuoksi.

Mikrovaikuttajan seuraajamäärä sen sijaan on vasta kasvussa, joka tarkoittaa, että seuraajat ovat usein hänen ystäviään, ihmisiä, kenet vaikuttaja on ehkä tavannut tai ihmisiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita juuri hänen tuottamastaan sisällöstä. Mikrovaikuttajaa ei seurata julkkisstatuksen takia, koska ”kaikki muutkin seuraavat”. Seuraajien ja mikrovaikuttajien aidompi keskinäinen vuorovaikutus luo paremman pohjan tehokkaalle vaikuttamiselle.

Mikrovaikuttajien seuraajilla on korkea sitoutumisaste – he ovat aidosti kiinnostuneita tietämään ja kuulemaan vaikuttajan elämän eri valinnoista ja niiden taustoista. Tällaisen vaikuttajan käyttäminen voi auttaa yritystä suuresti, myös heidän ”hintansa” on matalampi kuin useita kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia seuraajamääriä omistavilla vaikuttajilla. Yhden suuremman vaikuttajan hinnalla yritys voi saada useamman mikrovaikuttajan kampanjaansa ja täten saavuttaa mahdollisimman ison määrän omaa kohdeyleisöään. Nykypäivän some-vaikuttajat luovat laadukasta sisältöä kirjoituksin, valokuvin ja videoin. Yritykset ja vaikuttajat voivat sparrailla ja suunnitella yhdessä mikä tuntuu molemmille osapuolille luontevalta. Yhteistyö mikrovaikuttajan kanssa on yritykselle helppo tapa pitää kulut matalina, mutta silti saada tuloksia ja laadukasta sisältöä.

Sopivan vaikuttajan löytäminen

Mikrovaikuttajat saattavat olla jo entuudestaan osa brändin kohderyhmää ja tuntevat yrityksen tuotteet. Parhaimmillaan yrityksen loistokkain yhteistyökumppani löytyy yrityksen omien sosiaalisen median kanavien seuraajien joukosta. Joskus tunnistaminen ja sopivien henkilöiden kartuttaminen on kuitenkin hankalaa ja vie aikaa – Me Hypementissä autamme oikean mikrovaikuttajan etsimisessä. Tästä pääset lukemaan aiemman kirjoituksemme oikean vaikuttajan valinnasta.

Erityisesti pitkäaikaisen yhteistyön myötä brändin ja mikrovaikuttajan aito yhteensopivuus korostuu, tärkeintähän on vakuuttaa seuraajat. Joskus yrityksen tavoitteena on saavuttaa hyvin tarkasti profiloitu kohdeyleisö, joka on mahdollista tavoittaa suoraan ja sujuvasti yhden ja ainoan mikrovaikuttajan kautta. Tällaista seuraajaryhmään voidaan kutsua niche-kohdeyleisöksi. Mikrovaikuttajien samaistuttavuuden vuoksi seuraajien on helppo uskoa suositeltavan tuotteen tai palvelun sopivan myös heille.

Aitoa ei voi feikata – someyleisö tunnistaa ”tehdyt” mainokset

Pitkäkestoisen ja aidon yhteistyön rakentaminen mikrovaikuttajan kanssa on yrityksen brändin rakentamisen kannalta äärettömän tärkeää; tuotteen ympärille syntyy vaikuttajan omiin kokemuksiin pohjautuva tarina, mikä ei huijaa teennäisyydellään vaan vakuuttaa yleisönsä.

Sosiaalisen median kautta löytyvien ja hyödynnettävien yhteistyökumppaneiden ”match-making” on iso työ ja yksi tärkeimpiä tämän päivän markkinoinnin ja mainonnan työkaluja. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelimme mikrovaikuttajien roolia yritysten yhteistyökumppanina sosiaalisessa mediassa. Ensi kerralla jotain muuta!