14/8/2019

Vaikuttaja­markkinoinnin tuloksien mittaaminen

hypement tuloksien mittaaminen

Sitoutumisen mittarit

Seuraavat suorituskykymittarit, eli KPI:t (Key Performance Indicator) ovat olennaisia, kun tavoitteena on sitouttaa kohderyhmä brändiin:

  • Klikkaukset: Klikkaukset mittaavat kohderyhmän kiinnostuksen tasoa.
  • Tykkäykset: Tykkäykset luovat pöhinää sisältösi ympärille ja voi nostaa sisältösi sijoitusta myös Facebookissa.
  • Jaot: Jaot osoittavat laatua. Jos ihmiset suosittelevat sisältöä ystävilleen, he todennäköisesti suosittelevat myös tuotteita ja palveluita.
  • Kommentit: Paljon kommentteja vaikuttajan julkaisussa osoittaa, että asiakkaasi tai potentiaaliset asiakkaasi pitävät julkaisun sisällöstä.
  • Brändin maininta: Maininnat ovat loistava KPI, koska tiedät, että sisällöstäsi puhutaan ja brändisi vahvistuu. Tärkeää on tietysti huomioida myös mitä ja miten ihmiset puhuvat brändistä.

Paras tilanne on, kun saadaan hyvä tasapaino klikkauksien, tykkäyksien ja jakojen välille. Niitä seuraamalla voidaan mitata sitoutumisaste, eli kuinka paljon seuraajat reagoivat vaikuttajasisältöön suhteessa seuraajamäärään. Se osoittaa brändiuskollisuutesi tulevaisuutta kuluttajien keskuudessa ja kertoo siitä, miten kuluttajat suhtautuvat brändiin tunnetasolla. Sitoutumisastetta voidaan arvioida vertaamalla sitä vaikuttajan saavuttamaan keskimääräiseen sitoutumisasteeseen ja muihin sponsoroituihin sisältöihin.

Lisäksi voidaan mitata rahan määrä, joka on sijoitettu yhteen sitoutumiseen, eli CPE (Cost Per Engagement). Se mittaa asiakassuhteiden kehittymistä ja sitä, kuinka kuluttajat reagoivat brändiisi. CPE lasketaan jakamalla mainoksen kokonaiskustannukset sitoutumisten määrällä.

Muut mittarit

Tavoittavuus ja näyttökerrat kertovat kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa henkilöä on nähnyt julkaisun ja kuinka monta kertaa julkaisu on ylipäätään nähty. Näitä kannattaa seurata silloin, kun tavoitteena on näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen. CPM (Cost Per Mille) on termi, jota usein käytetään. Se tarkoittaa tuhannen näyttökerran hintaa. Eli mitä alhaisempi CPM kampanjassa on, niin sitä kustannustehokkaammin viesti on saatu ihmisten nähtäville.

Yhtenä konkreettisena mittarina voidaan pitää kävijöiden määrää, jotka vaikuttaja tuo esimerkiksi verkkosivustollesi. Tätä voidaan helposti seurata omien verkkosivujen analytiikan kautta.

Kaikkia sosiaalisen median antamia tietoja ei tarvitse kerätä itse, vaan on olemassa useita sosiaalisen median hallintatyökaluja, joiden avulla saa kerättyä tarvittavan datan ja itselle jää enää tulosten analysointi. Kannattaa hyödyntää myös mediaseurantapalveluja, jotka auttavat ymmärtämään, miten oma brändi vertautuu kilpailijoihin uutismediassa ja sosiaalisen median keskusteluissa. Muista seurata vaikuttajamarkkinointikampanjan tuloksia riittävän pitkään myös kampanjan jälkeen.

Vaikuttajan tuottama myynti

Kun tavoitteena on suora liikevaihto ja halutaan tietää tuottaako vaikuttaja arvokasta suoraa myyntiä, on tuloksien mittaaminen helppo toteuttaa linkkien ja koodien seurannalla.

Affiliate-linkkien luominen vaikuttajille on yksinkertaisin tapa tarkastella tuottoprosenttia myynnin kannalta. Vaikuttajat saavat palkkion asiakkaiden johdattamisesta sivustollesi näiden linkkien kautta. Affiliate-linkit esittävät klikkaussuhteen (CTR=Click-Through Rate) sivustollesi, myynnin määrän ja kunkin oston keskiarvon.

Promokoodien antaminen vaikuttajille on toinen hyvä tapa mitata vaikuttajan vaikutusta myyntiin. Niiden kautta seuraaja voi saada esimerkiksi alennuksen ostoksesta. Ostotapahtumassa käytetään koodia, jolloin voidaan mitata, kuinka paljon myyntiä on tullut vaikuttajan jakaman koodin kautta.

Joskus toimii myös ns. eristetty markkinointi, joka tarkoittaa, että tietyllä ajanjaksolla kaikki markkinointi keskittyy vaikuttajamarkkinointiin, jolloin kyseisenä ajanjaksona tapahtuneen myynnin kehityksen voidaan päätellä suhteellisen luotettavasti johtuvan vaikuttajamarkkinoinnista.

Vaikuttajamarkkinoinnin ROI

Vaikuttajamarkkinoinnin ROI (Return On Investment) on haastavaa mitata, koska kaikki toimenpiteet eivät ole täysin mitattavissa. ROI tarkoittaa sijoitetun pääoman tuottoa. Jotta vaikuttajamarkkinoinnista voidaan laskea ROI, on määritettävä, minkä arvoinen yritykselle on yksi konversio, joka voi olla siis esimerkiksi uusi seuraaja, verkkosivukävijä tai kuluttajan luoma sisältö.

Vaikuttajamarkkinoinnin ROI voidaan laskea seuraavalla kaavalla, mutta kuten sanottua, niin vaikuttajamarkkinoinnissa ROI ei aina anna täydellistä kuvaa todellisuudesta:

ROI = [Yhden konversion arvo x toteutuneet konversiot (kpl)] – Investoinnit

Tutkimusten hyödyntäminen

Määrällisten mittareiden apuna voidaan käyttää myös laadullisia tutkimuksia, esimerkiksi tapahtuma- ja tyytyväisyyskyselyjä. Näissä voidaan huomioida esimerkiksi imago- ja arvopohjaiset näkemykset tai sponsoroinnin tehokkuus.

Kampanjatutkimus sen sijaan voidaan toteuttaa vertaamalla kampanjalle altistuneen kohderyhmän ja toisen vertailuryhmän ostoaikeiden muutosta tai brändin tunnettuuden kehitystä. Tuloksia analysoitaessa kannattaa huomioida, että se mitä ihmiset kertovat toiminnastaan, saattaa erota heidän todellisesta käyttäytymisestänsä.

Jos mieluummin luotat omaan kokemukseesi, voit verrata vaikuttajamarkkinointikampanjasi tehokkuutta muihin sosiaalisen median mainoskampanjoihisi esimerkiksi vertaamalla maksetun kampanjasi yhden sitoutumisen, klikkauksen tai liidin kustannuksia vaikuttajamarkkinointikampanjasi tehokkuuteen ja kustannuksiin, jolloin voit arvioida näiden sijoituksien tuoton. Tosin, on aina hyvä pitää mielessä, että vaikuttajan kertomana mainonnan viesti on aidompaa, uskottavampaa ja monin kerroin tehokkaampaa.

Jos vaikuttajamarkkinoinnin tuloksien mittaaminen ja analysoiminen on sinulle hankalaa tai koet sen vievän liikaa aikaa omalta työltäsi, niin autamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä!