28/11/2022

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit vuonna 2023

Mikä kiinnostaa sosiaalisessa mediassa vuonna 2023 ja mihin kiinnittää huomiota vaikuttajamarkkinoinnissa? Kokosimme tähän artikkeliin meidän näkökulmasta tulevat vaikuttajamarkkinoinnin trendit vuonna 2023.

Hypement vaikuttajamarkkinointitoimisto

1. Videosisällöt

Vuonna 2022 suureen suosioon nousseiden videosisältöjen suosio ja kasvu jatkuu vuonna 2023. Liikkuva kuva kiinnostaa kuluttajia enemmän kuin still-kuvat. Vaikuttajat pystyvät videoiden avulla luoda sitouttavampaa ja monipuolisempaa sisältöä seuraajilleen, sekä videot tavoittavat enemmän yleisöä. Videoiden alustoina toimivat erityisesti TikTok ja Instagram Reels, joihin tuotetaan pystysuuntaisia videoita.

2. Vastuullisuus

Vastuullisuus on ollut yksi suurimmista Sitran määrittelemistä megatrendeistä jo vuosien ajan. Meidän mielestä vastuullisuus on suurempaa kuin vain trendi ja sen tulisi näkyä päivittäisessä elämässä. Vastuullisuus teemana on suuresti esillä myös vaikuttajamarkkinoinnissa.

Vaikuttajat valitsevat tarkkaan yritykset, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä. Ja toisinpäin. Vaikuttajille on tärkeää, että yritys jakaa samankaltaiset arvot ja toimii vaikuttajan arvomaailmaan sopivalla tavalla. Isot tuoteseedaukset, jotka eivät sisällä vaikuttajalle oleellista sisältöä, ei toimi enää vuonna 2023, vaan katse tulisikin suunnata aineettomiin seedauksiin.

Vastuullisuus vaikuttajamarkkinoinnissa ei liity ainoastaan vaikuttajien ja yritysten arvomaailmaan, vaan myös ympäristöön ja yhteiskuntaan; halutaan tehdä valintoja, jotka ovat hyväksi ympäristölle ja yhteiskunnalle sekä halutaan tuoda näitä esille omissa sosiaalisen median kanavissa.

3. Kuluttajien kapinointi

Foresight Factory ennustaa, että yhtenä suurena trendinä vuonna 2023 tulee olemaan kuluttajien kapinointi eri osa-alueilla. Kuluttajat kapinoivat täydellisyyttä, auktoriteettejä, kohtuullisuutta ja valvontaa kohtaan. He kyseenalaistavat vakiintuneet normit, uhmaavat auktoriteettia ja sivuuttavat saatua viisautta monilla elämänalueilla

Tämä tulee näkymään vaikuttajamarkkinoinnissa ja vaikuttajamarkkinoinnin sisällöissä esimerkiksi korostuneena tarpeena nähdä aitoa ja rehellistä sisältöä. Vaikuttajilta tietyllä tavalla odotetaan vastuullisuutta ja kannanottoja tärkeistä aiheista.

4. Vaikuttajien aitous ja sisältöjen realistisuus

Esteettinen feed ja tarkkaan harkittu sisältö sosiaalisessa mediassa ei puhuttele enää seuraajia, vaan nykypäivänä halutaan nähdä aitoa, rehellistä ja realistista sisältöä vaikuttajilta. Sosiaalinen media on ollut pitkään murroksessa ja muuttunut vuosi vuodelta realistisempaan suuntaan. Aitoutta korostetaan niin vaikuttajien kuin yritystenkin suunnasta.

Erityisesti mikrovaikuttajat ja heidän sisältö koetaan kiinnostavana seuraajan/kuluttajan näkökulmasta, koska sisältö on yleisesti ottaen hyvin aitoa, ei niin tarkkaa harkittua sekä sitouttavampaa kuin suurien vaikuttajien sisältö.

5. Vaikuttajamarkkinointi osana markkinointistrategiaa

Vaikuttajamarkkinoinnista on tullut viime vuosien aikana yksi merkittävimpiä markkinoinnin muotoja ja vaikuttajamarkkinoinnin merkitys kasvaa entisestään tulevana vuonna 2023, erityisesti B2B-puolella. Vaikuttajamarkkinointi on ollut pidemmän aikaa mukana kuluttajapuolen markkinoinnissa, mutta tulevana vuonna sitä nähdään lisääntyvissä määrin myös B2B-mainonnassa ja sitä tukevissa kanavissa, kuten LinkedInissä. Yhä useampi yritys on ottanut vaikuttajamarkkinoinnin osaksi markkinointistrategiaa ja markkinoinnin vuosisuunnittelua.

Vaikuttajamarkkinoinnin rooli kuluttajien ostopäätöksissä on ollut kasvussa viime vuosien aikana, erityisesti alle 30-vuotiaiden suomalaisten joukossa. Osa nuorista aikuisista on kertonut, että vaikuttajamarkkinointi tai vaikuttajan suosittelu tuotteesta tai palvelusta on aika ajoin jopa merkittävämpi ostopäätöksen kannalta, kuin esimerkiksi läheisen suosittelu. Näin ollen voidaan sanoa, että vaikuttajamarkkinoinnilla on suuri rooli kuluttajan päätöksissä ja yritysten tulisikin hyödyntää vaikuttajamarkkinointia osana omaa markkinointistrategiaa.

6. Yksittäisistä kampanjoista pitkäaikaisiin yhteistöihin tai brändilähettilääksi

Onnistuneiden kampanjoiden ja yhteistöiden kautta rakennetaan yhä pidempikestoisia yhteistöitä vaikuttajien ja yritysten välillä. Yksittäiset kampanjat, postaukset ja yhteistyöt vaikuttajien kanssa ovat jäämässä taka-alalle ja sen sijaan halutaan tehdä pitkäaikaisia sopimuksia.

Yritykset haluavat tehdä vaikuttajien kanssa vuosisopimuksia tai vaikuttajasta halutaan yritykselle oma brändilähettiläs. Vaikuttajan kanssa tehty pitkäaikainen yhteistyö tai brändilähettiläänä toimiminen sitouttaa vaikuttajan seuraajia paremmin sisältöön.

7. Merkityksellisiä tuloksia ja niiden mittaamista

Koska vaikuttajamarkkinointi on tullut osaksi koko markkinointistrategiaa ja markkinointiviestintää, myös tulosten mittaaminen ja niiden merkitys on korostunut. Tulosten mittaamisen ja analysoimisen avulla voidaan entistä tarkemmin suunnitella tulevia kampanjoita ja budjettia. Tulosten avulla voidaan seurata vaikuttajien onnistumista sekä mikä tietyn vaikuttajan seuraajia kiinnostaa.

Lue lisää vaikuttajamarkkinoinnin eri mittareista täältä.

Suunnitelmissa vaikuttajamarkkinointi, mutta et tiedä mistä aloittaa tai löydä sopivia vaikuttajia brändillesi? Ota yhteyttä, meistä saat kokonaisvaltaisen vaikuttajamarkkinoinnin kumppanin yrityksellesi!

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit vuonna 2023.