3/12/2019

Vaikuttaja­markkinoinnin edut, joita perinteisemmällä markkinoinnilla ei saavuteta

Outbound ja perinteinen markkinointi

Perinteistä markkinointia kutsutaan perinteiseksi sen vuoksi, että se on juuri sitä: toistuvat markkinoinnilliset toimenpiteet, joita yritykset ovat tehneet jo vuosia. Perinteisen median keinoja ovat muun muassa puhelinmyynti, tv- ja radiomainokset, lehti-ilmoitukset, ulkomainonta ja ostetut sähköpostilistat. Nämä markkinointikanavat ovat esimerkkejä outbound-markkinoinnista, joka on usein kohdistamatonta.

Outbound-markkinointi on markkinoijan yksipuolista lähestymistä kuluttajaan, eikä se tuota asiakkaalle mitään lisäarvoa. Ihmiset eivät usein edes halua outbound-markkinoinnin kohteeksi, joten he pyrkivät välttelemään sitä. Sitä ei markkinoija tietenkään toivo, että potentiaalinen asiakas alkaa torjua heitä. Kun mainoksia on joka puolella, viestit eivät enää erotu, eikä niihin usein edes kiinnitetä huomiota.

Vaikuttajamarkkinointi on miellyttävämpää

Ihmiset etsivät yhä enemmän tietoa itse omista kiinnostuksen kohteista, seuraavat kiinnostavia persoonia, keskustelevat ja jakavat kokemuksiaan. Perinteinen markkinointi vastaa heikosti näihin tarpeisiin ja inbound-markkinoinnin merkitys kasvaa.

Vaikuttajamarkkinointi on ennemmin inbound-markkinointia. Ero outboundiin on se, että kuluttajien ostohalua herätellään kertomalla tuotteista tai palveluista innostavasti, mutta tyrkyttämättä. Pyritään asettumaan asiakkaan asemaan ja tuottamaan hyödyllistä sisältöä niin, että asiakas haluaa nähdä sitä lisää. Asiakas ikään kuin itse haluaa markkinoinnin kohteeksi, joten se on myös henkilökohtaisempaa ja tuntuu häirinnän sijaan auttamiselta.

Kohdistaminen on helpompaa

Vaikuttajamarkkinointi keskittyy tarkasti kohdennettuun yleisöön ja kohderyhmä on jo lähtökohtaisesti kiinnostunut siitä mitä vaikuttaja tekee, kokee ja suosittelee. Vaikuttajat ovat rakentaneet seuraajakuntaansa jo pitkän aikaa luomalla heille relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä.

Kohdentaminen vaikuttajamarkkinoinnissa on siis tehokkaampaa, kuin perinteisessä markkinoinnissa, jossa viestiä välitetään enemmän myös henkilöille, joita se ei kiinnosta lainkaan.

Aitoihin ääniin luotetaan

Ihmiset ovat kyllästyneitä kuuntelemaan näyttelijöiden suuhun kirjoitettuja viestejä tai lauluja tuotteiden hinnoista. Vaikuttajamarkkinointi sen sijaan tuo pöydälle kolmannen osapuolen suosittelun, joka on tehokas tapa pyrkiä vaikuttamaan ihmisten ostopäätökseen.

Puolueeton ääni tuntuu uskottavammalta ja luotettavammalta, kuin viestit suoraan yritykseltä. Ihmiset tiedostavat, että vaikuttajat haluavat pitää kiinni maineestaan, eivätkä suosittelisi tuotteita, joista eivät oikeasti pidä. Voisi todeta, että ihmiset luottavat ihmisiin ja ihmiset ovat kiinnostavampia, kuin tuotteet ja palvelut. Useissa tutkimuksissa on todettu vaikuttajamarkkinoinnin olevan moninkertaisesti tehokkaampaa perinteiseen mainontaan verrattuna.

Kaikille yrityksille budjettiin katsomatta

Vaikuttajamarkkinoinnin edut tulevat esille viimeistään budjettia neuvoteltaessa. Perinteinen markkinointi yleensä vaatii brändeiltä paksua lompakkoa. Sen sijaan vaikuttajamarkkinointi on ihanteellinen kaikille yrityksille kaikenlaisilla budjeteilla. Hinnat vaihtelevat vaikuttajien ja kanavien välillä, joten jos kustannukset halutaan pitää pieninä, voidaan toimia pienempien mikrovaikuttajien kanssa, joiden seuraajat ovat erittäin sitoutuneita.

Perinteisillä medioilla on myös pitkät toimitusajat, sillä lehti- ja televisiomainosten suunnitteluun ja julkaisemiseen tarvitaan useita kuukausia. Vaikuttajat sen sijaan voivat julkaista sisältöjä melkein välittömästi. Lisäksi perinteisen markkinoinnin tuottoprosenttia on vaikea seurata, sillä ei ole todellista tietoa siitä, kuinka monesta tulee asiakkaita sen vuoksi, että he ovat nähneet mainostaulusi tai TV-mainoksesi.

Mikäli vaikuttajamarkkinointi tuntuu sopivalta keinolta tavoittaa sinun yrityksesi kohderyhmä, olemme mielellämme avuksi, olethan meihin yhteydessä!