26/6/2019

Miksi tehdä yhteistyötä vaikuttaja­markkinoin­titoimiston kanssa?

Säästät aikaa ja tehostat toimintaasi

Työskentely vaikuttajamarkkinoinnin parissa on kokoaikatyötä. Suhteiden ylläpito vaikuttajiin ja alan seuraaminen on jatkuva prosessi. Yhteistyö vaikuttajamarkkinointitoimiston kanssa mahdollistaa yritykselle tehokkaan liiketoiminnan pyörittämisen ja keskittymisen omaan erityisosaamiseensa, jättämällä kampanjan suunnittelun, konseptoinnin, tuotannon, vaikuttajakontaktoinnit, -neuvottelut ja -brieffaukset, sekä kampanjan seurannan ja raportoinnin vaikuttajamarkkinointitoimiston hoidettavaksi. Yrityksen oma markkinointitiimi voi keskittää aikansa ja resurssinsa markkinoinnin suurempiin linjauksiin ja vaikuttajamarkkinointitoimiston vastuulle jää käytännön toteutus – vaikuttajayhteistyön liittäminen osaksi yrityksen markkinointia.

Luotettavan vaikuttajasuhteen rakentaminen ottaa myös aikansa. Jotkin yritykset rakentavat suhteita orgaanisen lähestymistavan avulla ja saattavat joutua kosiskelemaan vaikuttajia tekemään yhteistyötä kanssaan. Tämä vie huomattavasti oman henkilökunnan aikaa, eikä aina edes johda yhteistyöhön, joten todelliset kustannukset ovat suuremmat kuin mitä yritys maksaisi toimistolle.

Pystyt myös tehostamaan kampanjoita nopeammin ja voit halutessasi laajentaa uusille markkinoille tai muihin kohderyhmiin. Samoin, jos jostain syystä haluaisit vähentää vaikuttajamarkkinointitoimintaa, tämä on helpompaa, kun et ole rekrytoinut ja rakentanut omia vaikuttajamarkkinointitiimejä yrityksen sisälle.

Saat avuksesi vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaiset

Muita syitä ottaa vaikuttajamarkkinointitoimisto yhteistyökumppaniksi on ammattilaisten apu. Toimistot ovat kokeneita tällä alueella ja he ymmärtävät kuinka vaikuttajamarkkinointi toimii. He käyttävät kaiken aikansa aiheen parissa ja ovat ajan tasalla alan viimeisimmistä trendeistä ja säädöksistä. He tietävät, millä vaikuttajilla on yleisö, joka parhaiten sopii yrityksen kohderyhmään.

Vaikuttajamarkkinoinnissa ikävä kyllä esiintyy myös vilppiä, kuten väärennettyjä seuraajia, joita ostetaan maineen kasvattamiseksi. Vaikuttajamarkkinointitoimistot tunnistavat merkkejä, jotka viittaavat epärehellisyyteen ja pystyvät havaitsemaan ne ajoissa, ettei kampanjaan valita henkilöitä, jotka ovat ”vaikuttajia” ainoastaan väärennettyjen seuraajien vuoksi.

Saat apua olennaisten mittareiden asettamiseen

Kyky mitata ja arvioida aikaansaannosta on avain menestykseen kaikessa, kuten myös vaikuttajamarkkinoinnissa. Monet markkinoijat kokevat kuitenkin hankalaksi sen, mitä lukuja kannattaa mitata ja kuinka kerätä kaikki tarpeellinen data.

Vaikuttajamarkkinointitoimisto auttaa sinua asettamaan tarpeelliset KPI:t ja varmistaa, että kampanjasi tavoitteet ovat linjassa muun markkinointisi kanssa. Oikeilla työkaluilla vaikuttajamarkkinointitoimisto voi mitata ja analysoida tuloksia ja näin ohjata sinua jatkotoimenpiteisiin.

Jos uskot yhteistyön vaikuttajamarkkinointitoimiston kanssa olevan oikea vaihtoehto sinulle toteuttaa vaikuttajamarkkinointia, niin ota yhteyttä ja keskustellaan, miten me voisimme olla avuksi.