10/7/2019

Markkinoinnin tehostaminen ristiinpromootiolla

hypement ristiinpromootio

Mitä on ristiinpromootio?

Ristiinpromootio eli yhteismarkkinointi on markkinointitekniikka, jossa yhden tuotteen tai palvelun asiakkaille tuodaan esiin myös toista brändiä, jonka kanssa yritys on yhteistyössä. Tarkoituksena on luoda molempia osapuolia hyödyntävää markkinointia. Yhteistyökumppanin tuotteiden ja palveluiden tulisi täydentää omaa brändiäsi, mutta ei tietenkään suoraan kilpailla kanssasi.

Ristiinpromootion edut

Ristiinpromootio on tehokas tapa laajentaa asiakaskuntaa ja tuoda tuotteesi ja palvelusi uusille markkinoille, ilman että niitä tarvitsee luoda itse.Yhteistyö isompien tai tunnettujen brändien kanssa yhdistää heidän brändinsä omaasi ja näin saat osan heidän maineestaan.

Ristiinpromootio on myös joissain tapauksissa loistava tapa pienentää markkinointikuluja jakamalla ne kumppanien kanssa. Kumppaniyritysten ei välttämättä tarvitse liittyä toisiinsa tuotteiden kannalta, mutta molemmilla tulisi olla samantyylinen kohderyhmä tai halua nousta esiin erilaisen kohderyhmän silmissä.

Molemminpuolinen lisäarvo

Hyvänä esimerkkinä toimii Hartwall Lonkero ja Bille Beino – perinteisen juomabrändin ja uuden nuorekkaan vaatemerkin yhteistyö. Kaksi täysin erilaista yritystä ja brändiä, jotka ei tavallaan liity mitenkään toisiinsa, mutta yhdessä molemmat ovat vielä entistä vahvempia. Yhteistyön avulla molemmat nostivat uskottavuuttaan toistensa seuraajien silmissä.

Onnistunut ristiinpromootio tuo lisäarvoa kaikille osapuolille niin yrityksille, asiakkaille kuin sidosryhmillekin. Yksi osapuoli saattaa haluta suoraa lisämyyntiä, kun toinen tarvitsee enemmän tunnettuuden kasvattamista. Tärkeintä on, että kaikki saavat tarvitsemansa, sillä ristiinpromootion tarkoitus on nimenomaan olla molemmille osapuolille tehokas markkinoinnin muoto.

Mitä huomioida yhteistyökumppanin valinnassa?

Oikean kumppanin etsinnässä kannattaa lähteä asiakas edellä ja miettiä minkälaiset tuotteet tai palvelut toisivat lisäarvoa heille. Keskity yrityksiin, joiden tuotteita, palveluita ja markkinointia arvostat. Haluat varmasti myös kumppanin, joka tarjoaa jotakin ylimääräistä, kuten pääsyn markkinoille, joita et itse tavoita.

Yhteistyössä jaat suosituksia myös itse, joten senkin vuoksi kumppani tulee valita huolella. Kumppaniksi voi valita esimerkiksi vaikuttajan, paikallisen yrityksen, toisen yrityksen nykyisen markkinan ulkopuolelta tai voittoa tavoittelemattoman organisaation, joka esimerkiksi hyväntekeväisyyskulmalla tarjoaa erilaisen ulottuvuuden yhteistyölle.

Kuinka toteuttaa ristiinpromootiota?

Ristiinpromootiolla voi olla todella monta eri muotoa, kuten yhteiset markkinointijärjestelyt, yhteinen mainonta tai kilpailu, jaettu tapahtuma- tai videotuotanto, tarjoukset, jaettu mainostila, tuotteiden myynti ja suosittelu tai jopa yhteinen myytävä tuote.

Vaikuttajan ja brändin välinen ristiinpromootio

Sosiaalinen media tarjoaa tehokkaan mahdollisuuden ristiinpromootiolle. Esimerkkinä voisi nostaa energiajuomayhtiö Red Bullin ja lukuisat heidän yhteistyöurheilijat, esimerkiksi Eero Ettalan ja Jaakko Ojaniemen. Vaikuttajat ovat Red Bullin brändin näköisiä, oman alansa huippuja, jotka tuovat Red Bullille näkyvyyttä ja uusia seuraajia sekä mielenkiintoista sisältöä. Samalla vaikuttajat pääsevät Red Bullin kanavien kautta kasvattamaan omaa brändiään. Hyöty on molemminpuolista.

Jos ristiinpromootio kuulostaa kiinnostavalta vaihtoehdolta sinun markkinointistrategiaasi, mutta et tiedä miten aloittaa, ota yhteyttä ja keskustellaan, kuinka voisimme auttaa. Löydämme teille vaikuttajan tai muun sopivan kumppanin, jonka kanssa aloittaa yhteistyö.