11/6/2019

Brändilähettiläs

Brändilähettiläs on sana, joka usein nousee esiin vaikuttajamarkkinoinnista puhuttaessa. Brändilähettiläiden käyttö on yleistynyt viime vuosina ja se on erittäin tehokas markkinoinnin keino, joka tuo brändille lisää näkyvyyttä ja sitouttaa kohderyhmää jatkuvasti näkemään brändiin liittyvää sisältöä.

Mikä on brändilähettiläs?

Brändilähettiläs on henkilö, joka tuo julkisesti brändiä esille positiivisessa valossa ja auttaa yrityksiä saamaan brändiä tunnetuksi. Brändilähettiläät voidaan erotella kahteen ryhmään. Toiseen näistä kuuluu ketkä tahansa henkilöt, jotka ovat niin vakuuttuneita brändistä, että haluavat suositella sitä muille.

Toinen ryhmä ovat maksetut brändilähettiläät, jotka usein ovat julkisuuden henkilöitä tai muita vaikuttajia. He ovat sitoutuneita brändin puolestapuhujia ja tuovat brändiä esille sekä suurelle yleisölle, että omille seuraajilleen. Heidän kanssaan tehdään pitkäaikaista yhteistyötä, jonka tavoitteena on molemminpuolinen hyöty. Kun jostain henkilöstä tulee välittömästi mieleen jokin brändi, on brändilähettiläänä oleminen ollut onnistunutta.

Brändilähettilään ja mainoskasvon ero

Brändilähettiläs voi olla mainoskasvona, mutta mainoskasvona oleminen ei aina tarkoita, että vaikuttaja olisi myös brändilähettiläs. Brändilähettiläänä toimiminen on pidempiaikaista ja laajempaa yhteistyötä, johon kuuluu se, että brändilähettiläs tuottaa brändiin liittyvää sisältöä myös omiin sosiaalisen median kanaviinsa ja muutenkin on enemmän kuin pelkkä kasvo. Hän on parhaimmillaan osa brändiä ja brändi on osa häntä.

Mitä etua on brändilähettiläistä?

Kun brändille luodaan kasvot, se tuntuu helpommin lähestyttävältä ja lähettiläillä onkin mahdollisuus matalan kynnyksen vuorovaikutukseen kuluttajien kanssa. He voivat kertoa tuotteista syvällisemmin, kuin perinteisemmät mainokset ja vastata omalla kokemuksellaan kuluttajia mietityttäviin kysymyksiin.

Brändilähettiläät tavoittavat sellaista yleisöä, jota yritys ei ehkä perinteisemmillä markkinointikeinoilla tavoittaisi. Lisäksi he tuntevat seuraajansa ja tutkimuksen mukaan pystyvät vaikuttamaan heidän ostokäyttäytymiseen tehokkaammin kuin muu mainonta. Lähettiläs saa kerättyä myös hyödyllistä palautetta, jota kuluttajat eivät olisi välttämättä antaneet suoraan yritykselle.

Brändilähettilään valinta

Brändilähettilään huolellinen valinta on tärkeää tehokkaan yhteistyön saavuttamiseksi, sillä lähettilään sopiessa brändiin hän voi vakuuttavasti ja aidosti edustaa sitä. Brändilähettilästä ei kannatakaan valita ainoastaan vaikuttajan henkilökohtaisien ominaisuuksien perusteella, vaan huomioida myös yhteensopivuus brändin arvojen ja imagon kanssa. Ennen vaikuttajan valintaa on myös tärkeää tiedostaa, millaisia tuloksia yhteistyöllä halutaan saavuttaa.

Sopivan brändilähettilään löytyessä kannattaa hänen antaa kokeilla ja kehittää brändin tuotteita etukäteen. Kun vaikuttaja aidosti pitää tuotteista, se välittyy myös seuraajille, jolloin tuotettu sisältö on uskottavaa. Vaikuttajan tulee antaa rakentaa henkilökohtainen suhde tuotteeseen, sillä se lisää uskollisuutta myös brändin ja vaikuttajan välille.

Mikäli sinua kiinnostaa miten brändilähettiläitä voisi hyödyntää yrityksesi markkinoinnissa, niin autamme siinä mielellämme,ota yhteyttä.