28/2/2023

5 vinkkiä onnistuneeseen brand matchiin

Mitä on brand match ja miksi sillä on merkitystä? Lue kattava artikkelimme aiheesta ja ota talteen viisi vinkkiä, joiden avulla varmistat onnistuneen brand matchin!

hypement brand match

Brand match tarkoittaa sitä, että vaikuttajamarkkinoinnissa yritys valitsee yhteistyökumppanikseen sellaisen vaikuttajan, jonka henkilöbrändi, arvot ja sisältö sopivat hyvin yhteen yrityksen brändin ja arvojen kanssa. Näin ollen vaikuttajan seuraajat todennäköisesti myös ovat potentiaalisia asiakkaita yritykselle ja yrityksen brändi voi parhaimmillaan hyötyä vaikuttajan seuraajakunnasta.

Brand matchilla on merkitystä vaikuttajamarkkinoinnissa, sillä se auttaa varmistamaan, että yhteistyö vaikuttajan kanssa on aidosti luonteva ja uskottava. Kun vaikuttajan sisältö, arvot ja henkilöbrändi ovat linjassa yrityksen kanssa, vaikuttajan seuraajat todennäköisesti suhtautuvat yhteistyöhön myönteisesti ja uskovat, että yritys ja vaikuttaja ovat aidosti samalla aaltopituudella. Tämä taas voi parantaa yrityksen brändimielikuvaa ja jopa auttaa kasvattamaan yrityksen asiakaskuntaa.

Jos vaikuttajan ja yrityksen brändit eivät ole linjassa keskenään, yhteistyö voi vaikuttaa epäaidolta ja vaikuttajan seuraajat saattavat suhtautua siihen kriittisesti. Tämä voi heikentää yrityksen brändimielikuvaa ja johtaa huonoihin tuloksiin vaikuttajamarkkinoinnissa. Tästä syystä on tärkeää valita vaikuttajat huolellisesti ja varmistaa, että heidän henkilöbrändinsä ja arvonsa sopivat yhteen yrityksen brändin kanssa.

Vaikuttajamarkkinoinnissa kyse on ennen kaikkea uskottavuudesta

Vaikuttajamarkkinoinnissa vaikuttajan uskottavuus on tärkeä tekijä, sillä se vaikuttaa hänen seuraajiensa mielipiteisiin ja ostopäätöksiin. Jos vaikuttaja edustaa brändiä tai tuotetta, johon hän ei itse usko tai joka ei sovi hänen henkilöbrändiin tai arvomaailmaan, se voi vaikuttaa hänen uskottavuuteensa ja luotettavuuteensa seuraajakunnan silmissä. Tästä syystä on tärkeää valita vaikuttaja, joka sopii yhteen brändin kanssa, jonka kanssa tehdään yhteistyötä ja jonka seuraajakunta todennäköisesti kokee uskottavana ja aitona.

Yrityksen tai brändin tavoitteena on tavoittaa oma kohderyhmänsä tehokkaasti. Kun valitset vaikuttajan, joka sopii yhteen brändisi kanssa, todennäköisyys sille, että hänen seuraajansa ovat myös brändisi potentiaalisia asiakkaita, kasvaa. Lisäksi vaikuttajamarkkinoinnissa on tärkeää tavoittaa juuri oikea kohderyhmä, jotta kampanja on tehokas. Kun brändi ja vaikuttaja jakavat saman kohderyhmän, kohdistettu mainonta voi olla entistä tehokkaampaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin kampanjan onnistuminen riippuu myös yrityksen brändin ja vaikuttajan välisestä yhteistyöstä. Kun brändi ja vaikuttaja jakavat samankaltaisia arvoja ja tavoitteita, yhteistyön onnistuminen on todennäköisempää. Kun molemmat osapuolet ovat samalla sivulla tekemisestä, kampanjan toteuttaminen on helpompaa ja sen onnistumisen mahdollisuudet kasvavat.

Kun brändi ja vaikuttaja sopivat yhteen, se voi parantaa brändin imagoa ja kasvattaa tunnettuutta. Kun vaikuttaja edustaa brändiä tai tuotetta, johon hän uskoo ja joka sopii hänen henkilöbrändi tai arvomaailmaansa, se voi vaikuttaa positiivisesti brändin imagoon. Kun brändi ja vaikuttaja ovat samankaltaisia ja jakavat samankaltaisia arvoja, yleisö voi nähdä brändin entistä luotettavampana ja kiinnostavampana. Tämä voi puolestaan lisätä brändin näkyvyyttä ja potentiaalisten asiakkaiden määrää.

Viisi vinkkiä onnistuneeseen brand matchiin

1. Selvitä vaikuttajan arvot ja henkilöbrändi huolella: Ennen yhteistyön aloittamista on tärkeää tutustua vaikuttajan sisältöön ja henkilöbrändiin huolella. Tämä auttaa varmistamaan, että vaikuttajan arvot ja brändi sopivat yhteen yrityksen brändin kanssa. Voit esimerkiksi tutkia vaikuttajan someprofiileja, blogia ja muita kanavia ja arvioida, millaisia arvoja ja henkilöbrändiä vaikuttaja edustaa.

2. Määrittele tavoitteet: Ennen yhteistyön aloittamista on tärkeää määritellä selkeät tavoitteet yhteistyölle. Mitä halutaan saavuttaa? Millainen sisältö tukee näitä tavoitteita? Kun tavoitteet on määritelty, on helpompi löytää vaikuttaja, jonka sisältö ja henkilöbrändi tukevat tavoitteita.

3. Huomioi kohdeyleisö: On tärkeää valita vaikuttaja, jonka kohdeyleisö sopii yhteen yrityksen tavoitellun kohderyhmän kanssa. Kun vaikuttajan seuraajat ovat samankaltaisia kuin yrityksen asiakkaat, yhteistyö voi olla erityisen tehokasta.

4. Testaa yhteistyö: Ennen suurempaa yhteistyötä on hyvä testata yhteistyön toimivuutta. Voit esimerkiksi toteuttaa vaikuttajan kanssa pienimuotoisen yhteistyön. Tämä auttaa varmistamaan, että yhteistyö toimii käytännössä ja että vaikuttajan brändi sekö sisältö sopii yhteen yrityksen brändin kanssa.

5. Seuraa ja arvioi tuloksia: Kun yhteistyö on käynnissä, on tärkeää seurata ja arvioida tuloksia. Millainen reaktio yhteistyö saa vaikuttajan fanikunnalta ja yrityksen kohdeyleisöltä? Onko yhteistyö tuonut toivottuja tuloksia? Arviointi auttaa varmistamaan, että yhteistyö on onnistunut ja että brand match on toteutunut toivotulla tavalla.

Mikäli kaipaat apua brand matchin kanssa, ota yhteyttä!