Buy smart not new

Swappie

Jaa tämä

Miten kasvattaa Swappien brändin tunnettuutta käytettyjen puhelinten välittäjänä korostaen puhelinten monivaiheista laaduntarkastusprosessia ja ympäristöystävällisempää valintaa?

Autoimme Swappieta lisäämään bränditunnettuutta suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Yhteistyön alussa Swappie ei ollut uusimpien älypuhelimien ensisijainen jälleenmyyjä.

Moni varmasti tiesi Swappien yrityksenä, mutta yrityksen liiketoimintamalli ja arvolupaus eivät olleet potentiaalisten asiakkaiden tiedossa. Vaikuttajien avulla saimme korostettua yrityksen toiminnan vastuullisuutta ja merkitystä kestävälle kehitykselle, sekä luotua positiivista brändimielikuvaa Swappielle.

Mikä Swappie?

Vuonna 2016 perustettu käytettyjen puhelinten välittäjä työllisti perustamistaan seuraavana vuonna vain 2 henkilöä. Kysynnän räjähdysmäisen kasvun myötä vuonna 2020 Swappie työllisti jo 260 henkilöä keräten samana vuonna yli 35 miljoonan euron B-kierroksen rahoituksen. Nykyään yli 400-hengen yritys on alan markkinajohtaja, jonka ideologia rakentuu ajatukselle tarjota asiakkailleen edullisempi ja ympäristöystävällisempi tapa päivittää puhelimensa uuteen.

Swappien suurin valttikortti on välitettävien puhelinten korkea laatukriteeri. Jokainen Swappien myymä puhelin on käynyt läpi 52-vaiheisen ammattilaisen suorittaman huoltoprosessin. Jokainen puhelin saa myös takeeksi korkeasta laadusta 12 kk takuun sekä 14 päivän palautusoikeuden.

Swappien haasteet

Vaikka Swappie on alansa johtava toimija oli sillä silti tilaa tunnettuuden parantamiselle etenkin Suomessa. Moni on sekoittanut, mikä on Swappien ero puhelimia korjaaviin yrityksiin.

Hypement lähti ratkaisemaan tätä ongelmaa vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Täysin uutta ei vaikuttajamarkkinointi Swappielle ollut, sillä he olivat sitä tehneet osana muuta markkinoinnin strategiaansa. Hypement tulikin tarjoamaan Swappielle ehostetumman ja tuloksiin nojaavan toteuttamisen, jossa vaikuttajat valittaisiin vastaamaan juuri sitä kohdeyleisöä jota pyrittiin tavoittelemaan.

Suunnitelma

Kampanjan suunnitteluvaiheessa asiakkaan puolelta vaikuttajille annettiin luova vapaus sisällöntuotannollisesti. Asiakkaan toiveena oli, että tuotettu materiaali olisi mahdollisimman luonnollista. Vaikuttajat valittiin vastaamaan demografioiltaan kohdeyleisöä, jolloin vaikuttajien sisältö olisi helposti samaistuttavaa.

Yhtenä ideana kampanjalle oli viedä vaikuttajat Swappien tehtaalle tutustumiskierrokselle, jolloin laadukasta materiaalia kaikista prosessin eri vaiheista olisi ollut saatavilla. Tavoitteena olikin alusta alkaen korostaa Swappien laatustandardien merkitystä sekä miten laaduntarkastus toimii Swappiella, mutta valitettavasti pandemia laittoi suunnitelmat uusiksi eikä vaikuttajia saatu vierailulle.

Vaikuttajakartoituksen jälkeen löimme lukkoon yhteistyön neljän vaikuttajan kanssa tuottaen yhteensä 45 julkaisua.

Vaikuttajat

  • Max Blomfelt
  • Linda Ekroth
  • Tuuli Oikarinen
  • Johanna Turpeinen

Tulokset

Yhteistyö Swappien kanssa synnytti hyviä tuloksia. Vaikuttajamarkkinointi toimi luonnollisena keinona lisätä brändin tunnettuutta muiden markkinoinnin keinojen rinnalla. Vaikka pandemia asetti omat haasteensa projektin suunnittelulle, saimme tuotettua vaikuttajien kanssa sitouttavaa materiaalia, joka herätti kiinnostusta Swappien kohdeyleisön keskuudessa.

Kuluttajien sitoutuminen kampanjaan oli erittäin hyvää saavuttaen 8,8 % sitoutuneisuusasteen. Kampanja tavoitti yli 670 000 henkilöä keräten 59 000 sitoutumiskertaa.

Molemminpuolinen tyytyväisyys kampanjan menestykseen johti päätökseen asiakkuuden jatkumisesta. Kampanja poiki myös luontaista jatkoa, sillä osa vaikuttajista jatkoi yhteistyötä Swappien kanssa myös kampanjan päätyttyä.

0
Vaikuttajaa
0
Julkaisua
0 k
reach
0
CPM
0 k
Sitoutumista
0 %
Ø Sitoutumisaste

"

Tarjouspyyntö

Soita meille +358 50 322 3995
tai jätä tarjouspyyntö alla olevalla lomakkeella!