#Someturva

Lyhyesti

Someturva on kaikille ilmainen palvelu, joka tarjoaa asian­tun­te­vaa oikeus­a­pua somessa kohdatun kiusaa­mi­sen, häi­rin­nän ja uhkailun sattuessa.

Vaikuttajat

Tuure Boelius
Natalia Salmela
Pete Parkkonen
Sara Chafak
Mikael Gabriel

Palvelut

Brändilähettiläs
Mediajakelu
Sisällöntuotanto
Yhteistyökumppanuus

Someturva kiusat­tu­jen apuna

“Kun ihminen joutuu sosi­aa­li­ses­sa mediassa han­ka­luuk­siin, oli kyse kiusaa­mi­ses­ta tai iden­ti­teet­ti­var­kau­des­ta, hän on nopeasti hyviä neuvoja vailla. Someloukkaukset ovat usein moni­mut­kai­sia vyyhtejä, joissa sekä loukattu että louk­kaa­ja tar­vit­se­vat tietoa ja toi­min­taoh­jei­ta. Näissä tilan­teis­sa ihminen kääntyy usein haku­ko­nei­den, kes­kus­te­lu­foo­ru­mien tai ystä­vien­sä puoleen.

Someturva antaa työkalut ottaa tilanne haltuun. “Kartoitimme Someturvalle kam­pan­jaan sopivat vai­kut­ta­jat ja tuotimme mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­seen jokai­ses­ta vai­kut­ta­jas­ta videot, jotka ovat näh­tä­vis­sä tässä alla.

pyydä tarjous vaikuttajakampanjasta!

Kerro meille lyhyesti, mitä kaipaat ja palaamme sinulle