RExona maximum protection

Lyhyesti

Kampanjassa halut­tiin tuoda esiin uutuus­tuo­te: Rexona Maximum Protection. Vaikuttajien kautta mark­ki­noin­nin sanoma menee uskot­ta­vas­ti perille seu­raa­jil­leen ja on tut­ki­tus­ti tehok­kaam­paa kuin perin­tei­nen mainonta.

Vaikuttajat

Janni Hussi
Nooralotta Neziri
Oona Tolppanen
Eveliina Tistelgren
Lotta Harala
Eero Ettala

Palvelut

Brändilähettiläs
Yhteistyökumppanuus
Mediajakelu

LÄHTÖKOHDAT KAMPANJAAN

Kampanjassa halut­tiin tuoda esiin uutuus­tuo­te: Rexona Maximum Protection. Vaikuttajien kautta mark­ki­noin­nin sanoma menee uskot­ta­vas­ti perille seu­raa­jil­leen ja on tut­ki­tus­ti tehok­kaam­paa kuin perin­tei­nen mainonta. Seuraajat luot­ta­vat ja haluavat samais­tua seu­raa­miin­sa vai­kut­ta­jiin. Vaikuttajiksi tähän Rexona-kampanjaan valit­tiin aktii­vi­sia ihmisiä, joille tehokas tuote on tärkeä osa joka­päi­väis­tä arkea. Paljon lii­kun­taa har­ras­ta­vil­le ja jopa amma­tik­seen urhei­le­vil­le on tärkeä pysyä puhtaana ja raik­kaa­na läpi vuorokauden.

Toteutus & Tulokset

Vaikuttajille annet­tiin hyvin vapaat kädet tehdä heille luon­nol­lis­ta sisältöä, jotta se olisi myös aitoa ja mie­luis­ta nähtävää heidän seuraajilleen.

Vaikuttajien kanssa toteu­tet­tiin arvon­to­ja – jul­kai­suis­sa kan­nus­tet­tiin / keho­tet­tiin kom­men­toi­maan kuvia ja arvoimme tuo­te­pa­ket­te­ja kom­men­toi­jien kesken. Tämä on tehokas tapa lisätä seu­raa­jien sitou­tu­mis­ta jul­kai­sui­hin ja sitä kautta myös mark­ki­noi­ta­vaan brändiin.

Kaikki vai­kut­ta­jien Rexona Maximum Protection ‑kam­pan­jan jul­kai­sut tavoitti yhteensä reilusti yli miljoona seuraajaa.

pyydä tarjous vaikuttajakampanjasta!

Kerro meille lyhyesti, mitä kaipaat ja palaamme sinulle