Referenssit

Buy smart not new

swappie

Autoimme Swappieta lisää­mään brän­di­tun­net­tuut­ta suo­ma­lais­ten kulut­ta­jien kes­kuu­des­sa. Vaikuttajien avulla saimme koros­tet­tua yri­tyk­sen toi­min­nan vas­tuul­li­suut­ta ja mer­ki­tys­tä kes­tä­väl­le kehi­tyk­sel­le, sekä luotua posi­tii­vis­ta brän­di­mie­li­ku­vaa Swappielle.

Finnair Ongoing

Finnair

Autoimme Finnairia vies­ti­mään vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin avulla mil­le­ni­aa­leil­le ja Z‑sukupolvelle. Finnair toimi Suomessa edel­lä­kä­vi­jä­nä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin parissa ja onnistui kas­vat­ta­maan brändin har­kin­taa halu­tuis­sa kohderyhmissä.

ROKKAREIDEN VÄLIVUOSI

Stereo

STEREO oli täysin uusi ja “tun­te­ma­ton” artisti Suomen musiik­ki­ken­täl­lä vuonna 2019. Haloo Helsinki! ‑yhtyees­tä tutut kita­ris­tit ja musii­kin­te­ki­jät Jere ja Leo jäivät Haloo Helsinki! ‑yhtyeen­sä kanssa keik­ka­tauol­le, mutta pala­si­vat lähes heti studioon ja aloit­ti­vat STEREO ‑pro­jek­tin. Autoimme STEREO ‑yhtyettä lan­see­raa­maan heidän vuoden kestävää musiik­ki­pro­jek­ti­aan, sekä luomaan onnis­tu­nei­ta brän­diyh­teis­töi­tä uuden artistin ympärille.

Maximum Protection

Rexona

Kampanjassa halut­tiin tuoda esiin uutuus­tuo­te: Rexona Maximum Protection. Vaikuttajien kautta mark­ki­noin­nin sanoma menee uskot­ta­vas­ti perille seu­raa­jil­leen ja on tut­ki­tus­ti tehok­kaam­paa kuin perin­tei­nen mainonta.

Someturva kiusat­tu­jen apuna

Someturva

Someturva on kaikille ilmainen palvelu, joka tarjoaa asian­tun­te­vaa oikeus­a­pua somessa kohdatun kiusaa­mi­sen, häi­rin­nän ja uhkailun sattuessa.

pyydä tarjous vaikuttajakampanjasta!

Kerro meille lyhyesti, mitä kaipaat ja palaamme sinulle