Refe­rens­sit

ARC­TIC LIGHTS

Neste x Antti Autti

Arc­tic Lights ‑elo­ku­va seu­raa Autin kaut­ta poh­joi­sen vuo­ris­tos­sa ja tun­tu­reis­sa ja poh­tii, onko ammat­tiur­hei­li­joil­le mah­dol­lis­ta löy­tää tasa­pai­no uran ja kodin välillä.

Luku­vin­kit kesään

Suo­ma­lai­nen Kirjakauppa

Asia­kas halusi muis­tut­taa ihmi­siä kir­jo­jen luke­mi­ses­ta. Tar­koi­tuk­se­na oli muu­ta­mien suo­ma­lais­ten hen­ki­lö­vai­kut­ta­jien kaut­ta tuoda esiin luku­vink­ke­jä kesälle.

Maxi­mum Protection

Rexo­na

Kam­pan­jas­sa halut­tiin tuoda esiin uutuus­tuo­te: Rexo­na Maxi­mum Pro­tec­tion. Vai­kut­ta­jien kaut­ta mark­ki­noin­nin sano­ma menee uskot­ta­vas­ti peril­le seu­raa­jil­leen ja on tut­ki­tus­ti tehok­kaam­paa kuin perin­tei­nen mainonta.

Some­tur­va kiusat­tu­jen apuna

Some­tur­va

Some­tur­va on kai­kil­le ilmai­nen pal­ve­lu, joka tar­jo­aa asian­tun­te­vaa oikeus­a­pua somes­sa koh­da­tun kiusaa­mi­sen, häi­rin­nän ja uhkai­lun sattuessa.

pyydä tar­jous vaikuttajakampanjasta!

Kerro meil­le lyhyes­ti, mitä kai­paat ja palaam­me sinulle