Max Kolu​

Kehitysjohtaja, Perustajaosakas
Clarkson University, B.Sc. ‘07

Max on todel­li­nen bis­nek­sen her­ras­mies­pe­laa­ja, aina posi­tii­vi­nen ja luo­tet­ta­va uuras­ta­ja. Hänen vas­tuu­aluei­siin kuuluu stra­te­gi­nen suun­nit­te­lu ja kon­sep­toin­ti – luova ajattelu ja pedant­ti­nen suo­rit­ta­mi­nen takaavat asiak­kail­le hyvän lop­pu­tu­lok­sen. Luontaisena esiin­ty­jä­nä Max jättää pysyvän posi­tii­vi­sen jäljen vastapuolelle.

Turkulaisella Maxilla on jykevä urhei­lu­taus­ta, hänet tun­ne­taan mm. Suomen mestari jää­kiek­koi­li­ja­na TPS:n paidasta. Peliuran jälkeen hän on toiminut urhei­lu­bis­nek­ses­sä eri­lai­sis­sa luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä ja pro­jek­teis­sa niin myyn­nis­sä, mark­ki­noin­nis­sa, val­men­ta­ja­na, kyky­je­net­si­jä­nä, pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä kuin yrit­tä­jä­nä­kin. Hyvänä orga­ni­soi­ja­na hänellä pysyy kii­rees­sä ja paineen alla useat langat käsissä.

Max Kolu​

CBDO, Co-founder
Clarkson University, B.Sc. ‘07

Max is a business minded gent­le­man. He is always positive and a trustwort­hy toiler. He’s res­pon­sible of stra­te­gic planning and concep­ting — creative thinking and pedantic execu­tion ensure the best end result for the customer. As a natural per­for­mer Max is gua­ran­teed to leave a positive impression.

Max is a Turku native and has a solid background in sports. He is known for example as a Finnish champion from TPS. After his pro­fes­sio­nal player career he has been part of various projects and posi­tions of trust in sales mar­ke­ting, coaching, scouting, project manager and as a ent­repre­neur. Max is a very good orga­ni­ser and he can keep all the strings in his hands even under pressure and busy schedule.

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!