Matti vaininen

Toimitusjohtaja, Perustajaosakas
Aalto Yliopisto, KTM ’16

Matti on kokenut johtaja niin urhei­lus­sa kuin  lii­ke­toi­min­nas­sa­kin. Tunnollisena orga­ni­saat­to­ri­na ja aktii­vi­se­na kehit­tä­jä­nä Matti vastaa Hypementin ope­ra­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta ja suu­rem­mis­ta asiakkuuksista.

Vahvan kil­paur­hei­lu­taus­tan omaava Matti on ulos­päin­suun­tau­tu­nut ver­kos­toi­tu­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt muun muassa Nikella, Taxifyssa, SportSetterissä ja Helsinki Core Trainersilla.