Jan-Erik Isaksson

Vaikuttajamanageri, Perustajaosakas

Jani on hyvin sosi­aa­li­nen persoona ja omaa erittäin laajat ver­kos­tot – Suomesta ei löydy vai­kut­ta­jaa, jota Jani ei tuntisi. Luonteva yhtey­den­pi­to vai­kut­ta­jiin ja heidän kanssa yhdessä suun­ni­tel­lut sisällöt takaavat asiak­kail­le onnis­tu­neen yhteistyön.

Entisenä ammat­ti­lu­mi­lau­tai­li­ja­na hän on nähnyt mana­ge­ri­lii­ke­toi­min­taa sekä urhei­li­jan että spon­so­rin näkö­kul­mas­ta. Useita vuosia maa­il­mal­la kier­tä­nee­nä Jani tuo mukaan kan­sain­vä­lis­tä koke­mus­ta pöydän kum­mal­ta­kin puolelta. Hän kou­lut­tau­tui Suomessa ensim­mäis­ten joukossa Vierumäellä Suomen urhei­luo­pis­tos­sa urheilumanageriksi.

Jan-Erik Isaksson

Influencer manager, Co-founder

Jani has a very social per­so­na­li­ty. He has a vast network and there isn’t an influencer in Finland that Jani doesn’t know. Natural com­mu­nica­tion with influencers and content planned together gua­ran­tee success­ful part­ners­hip with our customers.

As a former pro snow­boar­der he’s seen sports mana­ge­ment from ath­le­te’s and spon­sor’s point of view. Jani has been touring around the world and with that brings a lot of inter­na­tio­nal expe­rience from both sides of the table. He was one of the first to graduate as a sports manager from The Sport Institute of Finland.

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!