Arctic lights

#THEONLYWAYISFORWARD

Neste x Antti Autti

Lyhyesti

Arctic Lights ‑elokuva seuraa Autin kautta poh­joi­sen vuo­ris­tos­sa ja tun­tu­reis­sa ja pohtii, onko ammat­tiur­hei­li­joil­le mah­dol­lis­ta löytää tasa­pai­no uran ja kodin välillä.

Palvelut

Brändilähettiläs 
Mediajakelu
Sisällöntuotanto
Yhteistyökumppanuus

Hypement ja Neste

Arctic Lights on Antti Autin into­hi­moi­nen elo­ku­va­pro­jek­ti. Se on tarina Antin matkasta Suomen Lapin kaa­mok­ses­ta kohti valoa, Norjan Huippuvuoria.

Hypementin rooli Antin pro­jek­tis­sa oli yhteis­työ­kump­pa­nei­den hankinta ja sitä kautta Arctic Lights ‑doku­men­tin mah­dol­lis­ta­mi­nen. Nesteelle suun­ni­tel­tiin tarkasti yhteis­työn hyö­dyn­tä­mi­nen – sisältö. Yhtenä osana kump­pa­nuut­ta doku­men­tin lisäksi oli Nesteelle omis­tet­tu oma jakso, joka kuvat­tiin Svalbardissa. Video on näh­tä­vil­lä tästä. Lisäksi doku­men­tin kuvaus­mat­kal­la kuvat­tiin Nesteelle markkinointimateriaalia.

pyydä tarjous vaikuttajakampanjasta!

Kerro meille lyhyesti, mitä kaipaat ja palaamme sinulle