Strategic partner
for your influencer marketing

We combine brands and influencers to form valuable collaboration

services

Influencer mar­ke­ting is very diverse at best. Our services include indi­vi­dual cam­paigns and larger influen­tial mar­ke­ting packages. We offer ver­sa­ti­le solu­tions for your com­pa­ny’s influencer marketing. 

We design and imple­ment influencer cam­paigns for com­pa­nies. We carry out influencer mapping, conduct influencer nego­tia­tions, monitor imple­men­ta­tion and report and analyse the results. 

We work for com­pa­nies as an agency partner. We are res­pon­sible for stra­te­gic planning, the deve­lop­ment of influencer mar­ke­ting and the overall influen­tial cam­paigns. You will have more time to focus on other tasks in the company.

We can come and talk about influencer mar­ke­ting to your event or organise an influencer mar­ke­ting workshop or training.

There are a lot of indi­vi­dual measures involved in influencer mar­ke­ting. We also offer these services in separate packages. These include content pro­duc­tion, media announce­ments, PR events and website implementations.

request an offer for an influencer campaign!

Let us know briefly what you need and we will return to you

Customers

We help you improve your com­pa­ny’s influencer mar­ke­ting regard­less of whether you are a beginner start-up or an already establis­hed company. We’ve already helped over 50 com­pa­nies in influencer marketing.

0 +
Campaigns
0
Generated Media Value
+
Influencers

Hypement team

Hypement is a full-service influencer mar­ke­ting agency. Our team consists of mar­ke­ting pro­fes­sio­nals with exten­si­ve networks and several years of expe­rience in influencer mar­ke­ting. 

Our exper­ti­se includes influencer stra­te­gies, influencer mappings, influencer nego­tia­tions, creative concepts, planning and imple­men­ting cam­paigns, and mea­su­ring results, ana­ly­sing, repor­ting and deve­lo­ping influencer marketing.

BLOG

Harjoittelijana Hypementillä 

Lukuaika: 3 minuut­tia Moi! Olen Samuli ja Hypementin uusin kasvo. Harjoittelijana Hypementilla aloitin maa­lis­kuun alussa ja nyt 4 kuu­kau­den jälkeen poh­dit­tiin, että mulla saat­tai­si olla pal­jon­kin kiin­nos­ta­vaa sanot­ta­vaa mun koke­muk­sis­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin parissa. Spoiler alert — yhtäkään pahaa sanaa ei mulla ole har­joit­te­lus­ta­ni, joten jos har­joit­te­lu kiin­nos­taa suo­sit­te­len kovasti jatkamaan.

Lue lisää » 

Artistin arki pan­de­mian keskellä 

Lukuaika: 3 minuut­tia Keikkojen lop­pu­mi­nen kuin seinään pan­de­mian myötä loi täysin ennalta-arvaamattoman tilan­teen artis­teil­le ja tai­tei­li­joil­le. Tulonlähteet hupe­ni­vat ja tule­vai­suu­des­ta oli harmaa kuva. Osa vaihtoi alaa, osa jäi odot­ta­maan parempaa ja osa keksi jotain uutta.

Sosiaalisen median vai­kut­ta­ja­na jo aikai­sem­min­kin lois­ta­nut Uniikki näki tilan­tees­sa omat mah­dol­li­suu­ten­sa ja ryhtyi panos­ta­maan vai­kut­ta­ja­na toi­mi­mi­seen. Moni aspekti kiehtoo Uniikkia vai­kut­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­sa, mutta etenkin luova sisäl­lön­tuo­tan­to ja tai­teel­li­nen vapaus ovat hänellä lähellä sydäntä.

Haastattelimme Uniikkia artistin ja vai­kut­ta­jan eroa­vai­suuk­sis­ta sekä siitä mitä kaikkea uusi arki toi hänelle tullessaan.

Lue lisää » 

Miten podcas­te­ja tehdään? – Krashin kaksikko kertoo 

Lukuaika: 5 minuut­tia Edellisessä artik­ke­lis­sam­me ker­roim­me podcas­tien määrä kas­va­neen räjäh­dys­mäi­ses­ti vuonna 2020. Tätä artik­ke­lia varten haas­tat­te­lim­me podcas­tien tuo­tan­to­yh­tiö Krashin perus­ta­jia Tapio Auvista ja Klaus Hietalaa, jotka ker­toi­vat meille miten he pää­tyi­vät mukaan bis­nek­seen ja mitä kaikkea podcas­tin tuot­ta­mi­seen tarvitaan.

Lue lisää » 

CONTACT US

[email protected]
+358 50 571 7387 
Bulevardi 3B, 00120 Helsinki