Strategic influencer marketing partner

Services

We handle influencer marketing as a whole, from contacting the influencers to reporting and everything in between.

Influencer Strategy Planning

Influencer scouting and contacting

Influencer Negotiations

Creative concepting

Content creation

Content planning and supervision

Analysing and measuring results

Sponsorship consulting

Influencer strategy Planning

Influencer scouting and contacting

Influencer negotiations

Creative concepting

Content creation

Content planning and supervision

Analysing and measuring results

Sponsorship consulting

Vaikuttajamarkkinoinnin tuloksien mittaaminen

Vaikuttajamarkkinointikampanjaa voidaan lähteä tekemään useiden erilaisten tavoitteiden pohjalta ja tavoitteet myös määrittelevät suurelta osin sen, mitkä mittarit ovat olennaisia tuloksien arvioimisessa. Vaikuttajamarkkinoinnissa pitää kuitenkin muistaa,…

Markkinoinnin tehostaminen ristiinpromootiolla

Nykyään ristiinpromootiota on kaikkialla, tai ehkä se vain tuntuu siltä, sillä onnistunut ristiinpromootio palkitsee yrityksiä kasvavalla markkinaosuudella ja paremmalla bränditietoisuudella. Lähes kaikki huippubrändit ovatkin sisällyttäneet…

CONTACT US

Call, visit or send questions, ideas or thoughts and we'll be in touch.