Artikkelit

Clubhouse — miksi kaikkien tulisi jo olla siellä?

Lukuaika: 5 minuut­tia Clubhouse. Kaikki siitä puhuvat ja moni siellä jo onkin, mutta mitä siellä edes tehdään? Hypement avaa blo­gis­saan Clubhousen mer­ki­tys­tä niin sosi­aa­li­sen median alustana kuin myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehi­tyk­sen kannalta. Kulmaa blogille haimme haas­tat­te­le­mal­la yhtä ensim­mäis­tä Clubhousen käyt­tä­jää Suomessa.

Lue Lisää »

8 syytä, miksi yri­tys­ten pitäisi hyö­dyn­tää vaikuttajamarkkinointia

Lukuaika: 3 minuut­tia Etätyön lisään­ty­mi­nen ja verk­ko­kaup­po­jen kas­va­mi­nen vii­me­vuo­den aikana on lisännyt myös kiin­nos­tus­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin. Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan yli 70 pro­sent­tia työ­elä­mäs­sä olevista haluaisi tehdä jat­kos­sa­kin etätöitä. Tämä ei ainakaan ole pahit­teek­si, jos mietit vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin hyödyntämistä. 

Lue Lisää »

Hypement 2020

Lukuaika: 2 minuut­tia Vuosi 2020 oli monella tapaa poik­keuk­sien vuosi eikä se ole tehnyt poik­keus­ta mei­dän­kään kohdalla. 

Lue Lisää »

Vaikuttajamarkkinointi muu­tok­ses­sa

Lukuaika: 2 minuut­tia Vaikuttajamarkkinointi on jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa ja kasvaa sekä kehittyy edelleen. Tämä mark­ki­noin­ti­stra­te­gia on kasvanut yksin­ker­tai­sis­ta PR-toimista suuriin mai­nos­kam­pan­joi­hin, jotka saa­vut­ta­vat enemmän ja enemmän mer­kit­tä­vyyt­tä – vaikuttavuus

Lue Lisää »

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!