Vaikuttajamarkkinointi muutoksessa

Jaa tämä

vaikuttajamarkkinoinnin kehitys

Vaikuttajamarkkinointi oli sen ensimmäisten vuosien aikana lähinnä sitä, että brändit lahjoittivat tuotteitansa testattavaksi vaikuttajille positiivisten arvostelujen toivossa. Siitä se on kehittynyt kattavaksi ja suunnitelluksi yhteistyöksi. Käännekohtana oli taloudellinen korvaus positiivisesta näkyvyydestä. Se vei brändien ja vaikuttajien suhteet ammattimaisemmiksi ja ryhdyttiin laatimaan yhteistyösopimuksia. Tärkeimpiä syitä sille, miksi tällainen markkinointistrategia on kehittynyt niin nopeasti viime vuosina, onkin se, että vaikuttajamarkkinointikampanjoille on varattu yhä suurempi budjetti.

Yksi muutoksista tällä alalla on luovien vapauksien siirtäminen vaikuttajilta brändeille. Ennen vaikuttajat saivat itse täysin päättää, millaista sisältöä luovat, sillä yhteistyösopimuksia ei ollut. Kun alettiin tiedostamaan vaikuttajamarkkinoinnin vaikutukset, alettiin luoda sisältöjä, jotka olivat synkronoituja brändien kokonaisvaltaisen markkinointistrategian kanssa. Tällöin vaikuttajien tuottama sisältö kertoo samaa tarinaa brändin kanssa ja on linjassa brändin muiden viestien ja sisältöjen kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vaikuttajalta viedään kaikki vapaudet, vaan parhaimmillaan vaikuttajille annetaan raamit ja luodaan puitteet, joiden sisällä he pääsevät toteuttamaan vapaasti itseään ja tuomaan omalla tyylillään yrityksen viestin esille. Sisällön on pysyttävä aitona, edelleen vaikuttajan seuraajille kiinnostavana eikä päälle liimattuna mainoksena, jotta se myös toimii kaikkien eduksi.

Vaikuttajan omien Instagram-sisältöjen lisäksi vaikuttaja saattaa toimia myös brändin maksetuissa some-mainoksissa tai jopa tv-kampanjoissa. Samaan aikaan trendi toimii myös toiseen suuntaan. Tunnettuja julkisuuden henkilöitä, kuten näyttelijöitä ja laulajia hyödynnetään Instagram-sisällöissä, jotka ennen kuuluivat vain some-tähdille. Enää ei tunnu olevan väliä, kuka on julkkis ja kuka on some-vaikuttaja, vaan rajat sumenevat ja puhutaan puhtaasti vaikuttajista. He ovat vain erityylisiä ja -tasoisia.

Muutoksia on tapahtunut myös käytettyjen työkalujen osalta. Teknologian käyttö ja tarve hallita ja mitata kampanjoita ammattimaisesti ovat ottaneet suuren roolin vaikuttajamarkkinoinnissa.

Laadun muutos vaikuttajamarkkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinoinnin määrän kasvaessa sisällöt kehittyvät, laatu paranee ja sitä myötä myös vaatimustaso nousee. Vaikuttajan julkaisema kuva itsestään ja tuotteesta, varsinkaan avaamatta kuvan sisältöä, ei ole enää toimiva tapa. On siis yhä tärkeämpää tuottaa laadukasta sisältöä, jotta erotutaan joukosta ja saadaan aikaan merkittäviä tuloksia. Tässä Hypementin rooli vaikuttajamarkkinointitoimistona korostuu ja tehtävämme on juurikin varmistaa, että sisältöjen laatu säilyy. Tunnemme vaikuttajat ja olemme jatkuvasti yhteydessä heihin, opastaen kampanjoiden toteutuksessa brändin vaatimusten mukaisesti.

Tarinankerronta on ollut jo pitkään markkinoinnin trendi ja näkyy yhä vahvemmin nyt myös vaikuttajamarkkinoinnissa. Seuraajat kaipaavat entistä syvempää sisältöä ja tuote-esittelyjen sijaan omakohtaiset tarinat ovat sekä kiinnostavampia että toimivampia. Nykyään halutaan nähdä myös palasia vaikuttajien todellisesta elämästä. Pelkkä kiiltokuvamaisuus ei enää riitä, vaan yhä enemmän ruuhkautuvassa sosiaalisen median maailmassa arvostetaan sisältöjen aitoutta. Tähän tarkoitukseen luonnolliseksi ”behind the scenes” -materiaalin kanavaksi on noussut Instagram Stories. Aika näyttää, minkälaisen aseman Instagram TV tulee saavuttamaan.

Jatkuvassa muutoksessa vaikuttajat ovat vähitellen kehittyneet ja parantaneet työnsä laatua. Se on muuttanut osalle uraksi sen, mikä ehkä aiemmin oli vain harrastus.

Mikäli yrityksesi kaipaa apua laadukkaan ja ajanhermoilla olevan vaikuttajamarkkinoinnin tekemiseen, ota yhteyttä, niin katsotaan, kuinka voimme olla avuksi.

Lisää luettavaa

Mitä odottaa tältä vuodelta?

Vaikuttajamarkkinoinnin trendien jatkuva kehitys ja niiden merkitys ovat korostuneet huomattavasti perinteisten markkinoinnin keinojen ohella viime vuosien aikana. Mistä tämä kehitys tulee ja mitä voimme odottaa tulevalta vuodelta? Ala muuttuu ja kehittyy nopeasti, joka vaatii vaikuttajamarkkinoinnin yrityksiltä vastaavaa kykyä mukautua ja innovoida. Kokosimme yhteenvedon niistä trendeistä, jotka ohjaavat vaikuttajamarkkinoinnin alan kehitystä tulevana vuonna.

Lue lisää

Miten valita oikea vaikuttaja?

Oikean vaikuttajan valinta on äärimmäisen tärkeää ja korostuu koko ajan entisestään, sillä meneillään on vaikuttajien hyödyntämisen räjähdysmäinen kasvu. Parhaimmillaan vaikuttajat pystyvät tiedoillaan, taidoillaan ja saavuttamallaan asemallaan vaikuttamaan suoraan muiden ihmisten ostopäätöksiin. Nykypäivänä tuloksellinen vaikuttajayhteistyö vaatii laatua. Enää ei riitä, että kuka tahansa vaikuttaja vain suosittelee omissa sosiaalisen median kanavissaan mitä tahansa tuotetta.

Lue lisää

Clubhouse – miksi kaikkien tulisi jo olla siellä?

Clubhouse. Kaikki siitä puhuvat ja moni siellä jo onkin, mutta mitä siellä edes tehdään? Hypement avaa blogissaan Clubhousen merkitystä niin sosiaalisen median alustana kuin myös vaikuttajamarkkinoinnin kehityksen kannalta. Kulmaa blogille haimme haastattelemalla yhtä ensimmäistä Clubhousen käyttäjää Suomessa.

Lue lisää

Tarjouspyyntö

Soita meille +358 50 322 3995
tai jätä tarjouspyyntö alla olevalla lomakkeella!