Brändäys

Jaa tämä

Mikä on brändi?

Brändi on tunne, mielikuva ja maine, joka syntyy kuluttajan mieliin, kun hän ajattelee tiettyä yritystä, tuotetta tai palvelua. Brändiä ei luoda yllättäen tai sattumalta, vaan se syntyy, syttyy ja kehittyy monen elementin summana. Yrityksesi voi kuitenkin jo pienilläkin eleillä luoda ja tuoda brändiään esille.

Klassisesti voi todeta, että tuote valmistuu tehtaalla, brändi ihmisten mielissä. Profiilia muokkaavat tehosteet kuten yrityksen ja tuotteen logo, väri, fontit ja pakkaukset sloganeineen luovat brändiä, mutta riittävät harvoin yksin. Brändin muodostavat tai tuhoavat siihen tietoisesti tai tiedostamatta liitetyt sanat, äänet, tuoksut, liikelahjat, tapahtumat, toimitilojen stailaus, palvelun ja toiminnan asenne ja tyylikkyys sekä ennen kaikkea sen synnyttämät tunneskaalat asiakkaissa. Brändiin kuuluu koko sen ympärillä sykkivä toiminnan luovuus ja tämän kokonaisuuden aikaansaama fiilis asiakkaissa.

Vaikka kokonaisuus on laaja, jo tietyt fyysiset piirteet ja markkinaviestinnälliset toimenpiteet auttavat alkuun ja luovat ihmisille mielikuvia muodostaen tunnesiteitä brändiin. Brändin rakennuksen ensimmäiset askeleet on hyvä ottaa itse, ennen kuin muut määrittelevät niiden suunnan.

Brändistrategia – tuotteesta tai palvelusta brändiksi

Brändistrategia on yksi yrityksen toimintasuunnitelmista. Strategia ilmaisee mitä valikoituja arvoja, ajatuksia ja tavoitteita brändi edustaa. Strategia auttaa yritystä luomaan omaa linjaansa. Tuo oma linja saa siihen samaistuvat kuluttajat tunnistamaan ja valitsemaan yrityksen tuotteet ja palvelut muiden kilpailijoiden joukosta.

Brändäys on vaativaa, pitkäjänteistä ja valikoivaakin työtä. Onnistunut brändäys edellyttää liikkeenjohdon ja markkinointiviestinnän tiivistä yhteistyötä, jotta yrityksen missio, visio ja arvot ovat yhtä brändin kanssa.

Oleellista on tietää yrityksen tarina ja kohderyhmä, sillä niiden avulla määritellään yrityksen brändilinja. Brändäyksen edellytyksenä on, että yritys tuntee asiakaskuntansa ja erottuu riittävästi kilpailijoistaan. Vahvan brändin rakentamiseksi ei kuitenkaan riitä tunnistettavuus, vaan tuotteen tai palvelun tulee joka kerta täyttää asiakkaan odotus brändilupauksensa mukaisesti. Näin syntyy brändiuskollisuus.

Positiivinen brändiuskollisuus motivoi asiakasta valitsemaan tuotteen tai palvelun yhä uudelleen. Nykyajan some-maailmassa kuluttajat ja mediavaikuttajat rakentavat omaa henkilöbrändiään myös muiden brändien kautta ja luovat uskollisuutta käyttäjien kesken. Tärkeimpänä brändityön tavoitteena on tunnettuuden lisääminen, sillä onnistunut brändäys ohjaa valintojamme alitajuisesti. Ihmiset ostavat todennäköisemmin tutun ja hyväksi todetun brändin tuotteita kuin tuntemattoman merkin täysin vastaavia tuotteita.

Vaikuttajat ja sponsorointi osaksi brändäystä

Onnistunut brändäys on houkuttelevaa ja eroaa kilpailijoista viestinnällään. Mitä tarkemmin brändi on luotu ja määritelty, sitä helpompaa sitä on myös markkinoida. Jos brändiä ei määritellä, markkinat tekevät sen puolestasi, eikä lopputulos ole aina haluttu.

Vaikuttajamarkkinointi on loistava lisä yrityksen brändäykseen. Sopivan vaikuttajan tai sponsoroitavan kohteen valinta antaa markkinointiviestinnälle mahdollisuuden johdattaa brändin sanomaa oikealle kohderyhmälle. Näitä ulkopuolisia kanavia hyödyntämällä voi kiillottaa jo olemassa olevaa brändiä, muokata vanhoja mielikuvia tai synnyttää uusia.

Arvokkaat brändit toimivat myös vaikuttajina, sillä ne vaikuttavat maailman trendeihin ja ihmisten käyttäytymiseen. Pureudumme tähän aiheeseen myöhemmin lisää.

Mikäli sinua kiinnostaa hyödyntää vaikuttajia markkinoinnissa, niin olethan yhteydessä!

Lisää luettavaa

Tuloksien mittaaminen tietokone

Vaikuttajamarkkinoinnin tuloksien mittaaminen

Vaikuttajamarkkinointikampanjaa voidaan lähteä tekemään useiden erilaisten tavoitteiden pohjalta ja tavoitteet myös määrittelevät suurelta osin sen, mitkä mittarit ovat olennaisia tuloksien arvioimisessa. Vaikuttajamarkkinoinnissa pitää kuitenkin muistaa,

Lue lisää

Kuka on Lilli Keh?

Lilli on muodin markkinoinnin ja brändityön ammattilainen, joka päätyi monien onnekkaiden sattumusten kautta vaikuttajamarkkinoinnin pariin. Oman firman perustaminen tuli ajankohtaiseksi vuoden 2021 alusta ja asiakasportfolio on jo täydentynyt muun muassa Taco Bellillä ja Armanilla. KEH Consulting on erikoistunut eettiseen vaikuttajamarkkinoinnin konsultointiin sekä brändinmuodostuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lue lisää

Brändäys

Brändäys tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan asiakkaille toivotunlainen mielikuva. Se on prosessi, jolla annetaan merkitys ja tarkoitus yritykselle, tuotteelle tai palvelulle.

Lue lisää

Tarjouspyyntö

Soita meille +358 50 322 3995
tai jätä tarjouspyyntö alla olevalla lomakkeella!